logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Blir enklere å redde liv på tvers av landegrenser

Helsetjenesten i Sverige og Norge samarbeider daglig om pasienter langs vår lange felles grense. Nå innføres et nytt sammenkoblet kommunikasjonssystem, som skal gjøre det enda enklere for nødetatene å samarbeide for å redde liv.

Publisert 01.02.2019
Sist oppdatert 05.01.2023
Bilde av marsipankake

Feiring av NOSE ISI

Først ut for å ta i bruk det nye systemet er ambulansetjenestene i Norge og Sverige.

– Dette styrker både den norske og den svenske kriseberedskapen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet. Fordi de to landene har innført digitalt nødnett kan vi nå bruke det til å kommunisere sammen på en enkel og sikker måte. Det gjør igjen at vi kan samarbeide tettere og håndtere både akuttmedisinske oppdrag og syketransport, på tvers av landegrensene, på en mye bedre måte, legger Guldvog til.

Systemet, NOSE ISI står for Norsk-Svensk Inter System Interface, og er den teknikken som understøtter at to digitale radionettene kan "snakke" sammen og sikre sømløs kommunikasjon over landegrensene slik mobilnettene i dag fungerer.

Sikrer at alle involverte får samme informasjon
Det nye kommunikasjonssystemet gjør blant annet at alle involverte aktørene får samme informasjon på samme tid – og det blir enklere få et tydelig bilde over situasjonen og hva som må gjøres. Oftest vil en hendelse starte i ett av landene, og involvere ressurser på fra begge landene. God kommunikasjon og informasjonsdeling er da viktig.

Etterlengtet løsning
– Behovet for slik kommunikasjon har vært uttrykt fra nødetatene over lang tid, og det er derfor svært gledelig at vi nå får dette på plass, sier helsedirektøren.

Innen høsten i år skal de akuttmedisinske tjenestene på begge sider langs hele grensen mellom Norge og Sverige tatt i bruk den nye tjenesten. På sikt er det tenkt at også politi og brann skal bruke den nye løsningen.

Testet i Østfold - Västra Götalandsregionen
Sambandet har tidligere vært testet i ett pilotprosjekt rundt Østfold og Västra Götalandsregionen, siden dette er det området som har den hyppigste grenseoverskridende aktiviteten for helsetjenesten i Norge og Sverige. På bakgrunn av erfaringene her er det utarbeidet prosedyrer for hvordan helsetjenesten skal bruke NOSE-talegrupper i Norge og Sverige ved akuttmedisinske hendelser og transportoppdrag.

Erfaringene fra prosjektet i Østfold viser stabilt samband, god talekvalitet og få tekniske utfordringer underveis. Det er disse gode erfaringer fra pilotprosjektet som var grunnlaget for beslutningen om å ta NOSE ISI-tjenesten i bruk langs helse grensen mellom Norge og Sverige.