logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Endringer i HDOs styre

Tirsdag 23. april 2024 ble det avholdt foretaksmøte i HDO HF. Her var valg av styre et av punktene på agendaen.

Publisert 16.05.2024
Ambulansepersonell som hjelper en person, ambulanse i bakgrunnen

Foretaksmøtet vedtok:

Rune Simensen fra Helse Sør-Øst RHF velges som styreleder i 2024.

Liv Sundfør, Helse Vest RHF velges som styremedlem fra Helse Vest RHF for perioden fram til neste ordinære styrevalg i 2025.

Ola Jøsendal, Helse Nord RHF velges som styremedlem for perioden fram til neste ordinære styrevalg i 2025.

Styret i HDO HF består etter dette av følgende eiervalgte styremedlemmer:

  • Rune Simensen, Helse Sør-Øst RHF - styreleder
  • Bente Aae, Helse Vest RHF - nestleder
  • Per Olav Skjesol, Helse Midt-Norge RHF
  • Ola Jøsendal, Helse Nord RHF
  • Liv Sundfør, Helse Vest RHF

 

Det har også vært valg av ansattrepresentanter inn i HDOs styre, og her ble følgende valgt inn for perioden 2024-2026:

  • Baro Tobias Christiansen
  • Øyvind Hårstad
  • Oda Lintho Bue