logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

HDOs reserveløsning for telefoni

HDOs tjeneste «Reserveløsning Telefoni» har til hensikt å legge til rette for at HDOs kunder vil ha mulighet til å besvare anrop i de tilfeller at ordinær kommunikasjonsløsning er utilgjengelig.

Publisert 20.05.2024
En gruppe mobiltelefoner

Akuttmedisinforskriften stiller følgende krav til kommunens ansvar i nødmeldetjenesten; §12.d. Kommunen har ansvar for å legge til rette for sikker drift av nasjonalt legevaktnummer, blant annet å sørge for alternative svarsteder. Tilsvarende stilles det også krav til AMK-sentralene;  §15.p. AMK-sentralen skal ha reserveløsninger for AMK-sentralens funksjoner ved svikt. 

HDOs nye tjeneste «Reserveløsning Telefoni» har til hensikt å legge til rette for at våre kunder får mulighet til å besvare anrop i de tilfellene at ordinær kommunikasjonsløsning er utilgjengelig av ulike årsaker.

Løsningens formål er å sikre en uavhengig reserveløsning for telefoni som kan benyttes ved vedlikehold eller feil. Tjenesten vil automatisk omrute samtalene ved behov.  

Løsningen er mobil og krever ingen lokal infrastruktur og kan leveres med taleopptak/ lydlogg, noe som også understøtter føringer gitt i Akuttmedisinforskriften.  

Løsningen leveres med en enten robust smarttelefon og/eller nettbrett med mobilabonnement, som også kan benyttes som Mobil ICCS. 

Løsningen har også flere potensielle bruksområder ved at enkelte helsefaglige applikasjoner er gjort tilgjengelig på enhetene; 

• Felleskatalogen 

• Legemiddelutregning 

• Legevaktshåndboken 

HDO presiserer at dette er en reserveløsning som kun skal benyttes når ordinær kommunikasjonsløsning ikke kan benyttes, unntaket er når den benyttes som Mobil ICCS.  

For mer informasjon, ta kontakt med HDO på drift@hdo.no