logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Ledige stillinger i HDO

HDO søker nå etter både løsningsarkitekt og teknisk spesialist innenfor digitale telefoniløsninger. Vi søker personer som har teknisk erfaring og kunnskap innenfor telefoniløsninger, eller som er nyutdannet med stor interesse for kommunikasjonsløsninger innenfor telefoni.

Publisert 07.09.2022
Sist oppdatert 05.01.2023
Bildekollasj med ambiulansearbeider og amk operatør

HDO eier, drifter og forvalter dagens primære kommunikasjonsløsninger for telefoni- og radiokommunikasjon med tilhørende materiell for alle landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akuttmottak. Løsningene kjennetegnes ved at helsetjenesten settes i stand til å kommunisere med publikum på 113 og 116 117, samt kommunisere via nødnett internt i helsetjenesten og med de øvrige nød- og beredskapsetatene. Denne sammenhengende kommunikasjonskjeden mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten betegnes som den akuttmedisinske kjede.​

Stillingsutlysning for løsningsarkitekt
Stillingsutlysning for teknisk spesialist​

Vi er i ferd med å modernisere og utvide applikasjonsporteføljen og kommunikasjonsløsningen vår i tråd med behovene i fremtidens akuttmedisinske kjede og trenger derfor å styrke oss innenfor digitale telefoniløsninger. ​