logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Voxlog valgt som nasjonal medielogg for logging av lyd, bilde og video

Dagens telefoniløsning er i ferd med å bli skiftet ut med en ny, programvarebasert løsning (KAK-prosjektet) fra Frequentis, kalt LifeX. Blant annet som en følge av dette har HDO også gjennomført en anskaffelse av arvtakeren til dagens lydlogg-løsning.

Publisert 11.12.2023
Bilde av en legevaktsoperatør foran pcskjermer

Vi er sikre på at andre medier som bilder, video, sosiale medier og nye måter å kommunisere på vil bli aktuelle innen relativt kort tid. Derfor kalles løsningen for nasjonal medielogg, da den har kapasitet til å logge mye mer enn bare telefoni som i dag – for alle AMK-sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler i Norge. Dette kan være tjenester levert av HDO eller logging av systemer utenfor HDO. Det vil i 2024 bli gjort en kartlegging av hvilke muligheter som kan tilbys som finnes samt hvilke behov våre kunder har. Konkurransen ble utlyst 20. mars 2023 med svarfrist rett før sommerferien. I høst har vi gjennomført evaluering og forhandlingsrunder med leverandører som leverte tilbud.

Den 29. november ble innstilling til leverandør godkjent i prosjektstyret, og 5. desember vedtok HDO sitt styre å legge evalueringsresultatet til grunn og tildelte NetNordic Norway AS kontrakten. Kontrakten vil bli signert den 20. desember 2023. NetNordic har med seg Voxtronic Austria GMBH som underleverandør og produsent av løsningen Voxlog. Denne skal etableres i samspill med LifeX-løsningen fra og med januar 2024. Deretter vil løsningen gjennomgå en designfase på lik linje med LifeX. Når medielogg er ferdig designet og implementert vil systemene integreres og Voxlog vil følge LifeX sin innføringsfase. Når LifeX tas i bruk vil dermed all kommunikasjon som går via LifeX kunne bli logget. Medielogg-løsningen vil kunne erstatte dagens lydlogg på alle AMK sentraler, akuttmottak og legevaktsentraler. Planen er at løsningen skal igjennom kundens akseptansetest samtidig med LifeX fra årsskiftet 2024-2025, og deretter rulles til brukerne.