logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Nødnett Helse etter kommunesammenslåinger

Dette brevet går til alle kommuner, legevaktsentraler og helseforetak som følge av kommunesammenslåing 1.1.2020.

Publisert 13.12.2019
Sist oppdatert 05.01.2023

119 kommuner blir 47 nye, og 1. januar 2020 har vi 356 kommuner i Norge. HDO har gjennom 2019 jobbet med å kartlegge konsekvensene av kommunesammenslåing for brukere av nødnett. Basert på kartleggingen er det gjennomført dialog med helseforetak, kommuner og legevaktsentraler som direkte berøres av sammenslåinger. HDO er i sluttfasen av kartleggingen og klargjør sine systemer for endringene.

I samråd med Telenor er det besluttet at endringer knyttet til ruting av telefonsamtaler til nødnummeret 113 og felles legevaktsnummer 116117 (gjelder også 110, 112, 02800 osv) som følge av sammenslåingene skjer tirsdag 7. januar kl 0800. HDO klargjør i forkant kontrollromsløsningen ICCS på en slik måte at innkommende telefonsamtaler kommer til riktig AMK og legevaktsentral som beskrevet i detalj lengre ned.

Hvis det er ønskelig med endringer på ICCS som for eksempel hurtigknapper eller talegrupper må disse meldes til HDO. Dette gjelder f.eks hvis ditt AMK området får et utvidet opptaksområde eller at en legevaktsentral du samarbeider med skifter navn. HDO gjør oppmerksom på at det også kan skje endringer hos 110 og 112 sentralene som medfører f.eks behov for tilgang til nye talegrupper. Det forventes at mengden henvendelser i forbindelse med omleggingen de første 2-3 ukene i januar kan medføre noe lengre behandlingstid enn vanlig.

HDO har løpende dialog med våre samarbeidspartnere og leverandører av tjenester tilknyttet telefoni og Nødnett og vil bidra så godt som mulig til at omleggingen skjer uten at det påvirker sluttbrukerne.

Det må inngås nye tjenesteavtaler mellom HDO og de nye kommunene. De nye avtalen vil ikke være klare før i starten av 2020, men HDO vil fra 1.1.2020 likevel fakturere basert på ny kommunestruktur. Fakturering til kommunene skjer ved at delkostnadsnøkkel 2020 for helse legges til grunn. Fakturaen er spesifisert med andel driftskostnader, forvaltningskostnader og MVA andel pr kommune.

Ruting av 113 og 116117 etter kommunesammenslåinger

Det vil fra og med 7. januar 2020 kl 0800 bli endringer for innbyggere i noen av dagens kommuner når de ringer nødnummeret 113 eller ringer felles legevaktsnummer 116117.

Telenor ruter nødnummeret 113 og felles legevaktsnummer 116117 basert på alltid gjeldende kommunenummer som innringeren befinner seg i. Etter sammenslåing av to eller flere kommuner til en ny kommune, vil ruting av 113 og 116117 for hele den nye kommunen bli rutet til henholdsvis en AMK-sentral eller en legevaktsentral basert på det nye kommunenummeret.

Dette vil gi konsekvenser dersom de opprinnelige kommunene før sammenslåing, soknet til hver sin AMK-sentral eller hver sin legevaktsentral. Deler av befolkningen i den nye sammenslåtte kommunen vil med dette komme til henholdsvis annen AMK når de ringer 113 eller til annen legevaktsentral når de ringer 116117.

Endringer 113-ruting

Tabell 1 viser hvilke av dagens kommuner som vil tilhøre annen AMK-sentral etter sammenslåing til større kommune.
Endringer 113 ruting
Berørte kommuner
​Ny kommune
​Kommentar
Asker, Hurum og Røyken kommuner
​Asker kommune
​Dagens Røyken og Hurum kommuner rutes til AMK Oslo etter sammenslåing til nye Asker kommune.
Sande og Holmestrand kommuner
​Holmestrand kommune
​Dagens Sande kommune rutes til AMK Vesfold/Telemark etter sammenslåing til nye Holmestrand kommune.
Hornindal og Volda kommuner
​Volda kommune
Hornindal kommune rutes til AMK Møre og Romsdal etter sammenslåing til Volda kommune.
Hemne, Halsa og Snillfjord (deles) kommuner
​Heim kommune
​Halsa kommune vil bli rutet til AMK Trondheim etter sammenslåing til nye Heim kommune.
​Narvik, Ballangen og Tysfjord (deles) kommuner
​Narvik kommune
​Nordre del av Tysfjord kommune vil bli rutet til AMK Tromsø etter sammenslåing til nye Narvik kommune.
​Roan og Åfjord kommuner
​Åfjord kommune
Roan kommune vil bli rutet til AMK St.Olav etter sammenslåing til nye Åfjord kommune.
Granvin herad, Voss kommune pluss deler av Ullensvang (oksenhalvøya)
​Voss herad
​Deler av Ullensvang kommune (oksenhalvøya) vil bli rutet til AMK Bergen etter sammenslåing til Voss herad.
Tabell 1. Kommunesammenslåinger som påvirker AMK tilhørighet for deler av ny kommune.

For kommuner som ikke er nevnt i tabell 1 blir det ingen endring for 113 samtaler.

Endringer 116117-ruting

Når det gjelder ruting av 116117 er det mulig å opprettholde ruting i henhold til dagens kommunestruktur i de nye storkommunene som velger å opprettholde flere legevaktsentraler. Dette gjøres ved å innføre en talemelding med tastevalg der brukeren velger legevaktsentral A eller B. Dersom innringeren ikke taster noe, vil vedkommende bli rutet til den legevaktsentralen som er satt som hovedsentral i den nye kommunen.

Når det gjelder tilfeller der alle kommuner som går sammen til en ny storkommune allerede før sammenslåing tilhører samme legevaktsentral (alle som ikke er nevnt i tabell 2 under), vil det ikke bli endringer for de som ringer felles legevaktsnummer 116117 i den nye kommunen.

Tabell 2 viser en oversikt over hvilke legevaktsentraler og kommuner som blir berørt i forbindelse med endring ruting av 116117. I kommentarfeltet er det angitt hvilke sammenslåinger som i utgangspunktet trenger å få innført talemeny med tastevalg når det ringes 116117 innenfor den nye kommunen.

HDO er i dialog med de berørte legevaktsentraler for å avklare teksten som skal ligge i de ulike talemeldinger. Hvis du mener at din legevaktsentral blir berørt av endringen og du ikke har vært i dialog med HDO oppfordres du til å ta kontakt.
Sammenslåinger
​Kommuner som skal slåes sammen
​Legevakt-sentraler før sammenslåing 
navn (nummer)
​Ny kommune
​Legevakt-sentraler etter sammenslåing 
navn (nummer)
​Kommentar
Skedsmo, Fet og Sørum kommune​r
​Nedre Romerike (089), Sørum (091)
Lillestrøm kommune
​Nedre Romerike (089)
​Sørum LVS utgår. Ikke tastevalg
​Asker, Hurum og Røyken kommuner
​Røyken (106), Asker og Bærum (372)
​Asker kommune
​Bråset (106), Asker og Bærum (372)
Tastevalg
​Sande og Holmestrand kommuner
​Drammen (105), Tønsberg (112)
​Holmestrand kommune
​Drammen (105), Tønsberg (112)
​Tastevalg
​Kristiansand, Songdalen og Søgne kommuner
Kristiansand (125), Songdalen (365), Søgne (127)
​Kristiansand kommune
​Kristiansand (125)
​Ikke testevalg
​Audnedal og Lyngdal kommuner
​Lindesnes (128), Flekkefjord (129)
​Lyngdal kommune
​Flekkefjord (129), Kristiansand (125)
Tastevalg
​Flora og Vågsøy kommuner
​Sunnfjord og Ytra Sogn (164), Nordfjord (165)
Kinn kommune
​Sunnfjord og Ytre Sogn (164), Nordfjord (165)
​Tastevalg
Balestrand, Leikanger og Sogndal kommune​r
Sunnfjord og Ytre Sogn (164), Sogn (166)​​Sogndal kommune
​Sunnfjord og Ytre Sogn(164), Sogn (166)
Tastevalg​
Hornindal og Volda kommune​r
Nordfjord (165), Volda (169)​Volda kommune​​Nordfjord (165), Volda (169)
Tastevalg​
Ålesund, Haram, Sandøy, Skodje og Ørskog kommuner
Ålesund (168), Molde (175)​
Ålesund kommune
Ålesund (168)
Ikke tastevalg​
Hemne, Halsa og Snillfjord (deles) kommuner
Kristiansund (174), Orkdal (177)​Heim kommune​
​Kristiansund (174), Orkdal (177)
Tastevalg
​Narvik, Ballangen og Tysfjord (deles) kommuner
​Bodø (200), Narvik (210)
​Narvik kommune
​Narvik (210)
​Ikke tastevalg
​Hamarøy og Tysfjord (deles) kommuner
​Bodø (200), Hamarøy (HT Safe) (208)
Hamarøy kommune​​Hamarøy (208)
​Ikke tastevalg

Tabell 2. Kommunesammenslåinger som påvirker tilhørighet til legevaktsentral for deler av ny kommune.

HDO tar forbehold om at det kan komme endringer i ny kommunestruktur og at det kan være feil i tabell 1 og tabell 2.

Nødnett radioterminaler

HDO har sendt ut abonnementskjema og oversikt over eksisterende radioterminaler til kontaktpersoner i alle nye kommuner. Ny kommune må innen 23.12.2019 returnere skjema til HDO for de radioterminalene kommunen ønsker å beholde etter 1.1.2020. Radioer som ikke skal benyttes videre skal deaktiveres og returneres HDO. Hvis radioene som beholdes har forskjellige nummerserie og alias struktur vil det bli behov for omprogrammering. Dette vil bli gjennomført etter nærmere avtale i løpet av 2020.

Kommuner som etter sammenslåing får et kommunenavn som fra før ikke finnes (f.eks Indre Østfold kommune), vil ikke ha en kommunal talegruppe hverken i radioterminaler eller i ICCS som korresponderer med det nye navnet. De kommunale talegruppene er primært ment brukt til hjemmebaserte tjenester og i tilfeller hvor kommunen ønsker endringer vil vi gjerne ha tilbakemelding på dette. HDO vil i løpet av 2020 i samråd med brukermiljøene implementere nødvendige talegruppe basert på lokale ønsker og behov. Under er dette eksemplifisert i kolonnen KHT-TG, her må hver «nye» kommune ta stilling til om talegruppene skal beholdes som de er, om de ønsker noen fjernet eller navn endret. Eksempel: (detaljer om egen kommune kan sendes på forespørsel til HDO)
Radioterminaler nødnett
​Kommunenavn pr. 2019
​Kommunenavn fra 2020
​LV-TG
​KHT-TG
​Antall radioer
Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad
Indre Østfold kommune
​Askim-LV

21 eller reduseres?

​Askim

​Askim
​8
​Eidsberg
​Eidsberg
​4
​Hobøl


​Hobøl
​4
​Spydeberg


​Spydeberg
​2
​Trøgstad


​Trøgstad
​3


Ved spørsmål eller ytterligere forklaringer rundt kommunesammenslåing ta kontakt med kundemottak@hdo.no.

Med vennlig hilsen
Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Lars Erik Tandsæther              Vegar Hermansson
Administrerende direktør         Avdelingsleder kunde og tjenesteforvaltning