logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Ny utlysning av KAK-anskaffelse

Publisert 15.09.2022
Sist oppdatert 05.01.2023

amk-operatørHelsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett (HDO) signerte i desember 2020 en kontrakt med Motorola Solutions (Motorola) for leveranse av Kommunikasjonsløsning for den akuttmedisinske kjede (KAK-prosjektet), basert på en anskaffelsesprosess.

I en tidlig fase av kontraktsperioden, der løsningen ble spesifisert i detalj og fremdriften planlagt, ble det klart at tilleggsutvikling av standardproduktet ikke kunne leveres innenfor den planlagte tidsfristen. Partene jobbet sammen for å kartlegge løsninger, men dette førte ikke frem. 14. februar opphørte alt arbeid knyttet til kontrakten. Partene har i ettertid vært i dialog om det juridiske grunnlaget for at arbeidet ble avsluttet samt det relaterte økonomiske oppgjøret.

Partene har nå blitt enige om et kommersielt forlik hvor mesteparten av HDOs forventede ekstra kostnader grunnet avslutning av avtalen og ny anskaffelsesprosess blir dekket.

HDO har parallelt jobbet med planlegging av en ny utlysning for å sikre at de funksjonelle kravene til kommunikasjonsløsningen blir oppfylt, samtidig som forsinkelsen for prosjektet blir minimert. Utlysningen av en ny konkurranse til potensielle leverandører forventes å bli annonsert i løpet av september i år.

Kontaktperson: Adm. direktør Lars Erik Tandsæther i HDO:
LarsErik.Tandsaether@hdo.no – 952 95 269