logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Opptak av presentasjoner HDO kunde- og brukerkonferanse 2021

Publisert 05.02.2021
Sist oppdatert 05.01.2023
Bildekollasj med naturbilder og en hdo ansatt

Presentasjoner fra HDO sitt Kunde- og Brukerforum 28.01.2021

HDO måtte i år arrangere sin årlige kunde- og brukerkonferanse heldigitalt, og det fikk vi til på en veldig god måte! HDO har fått mange positive tilbakemeldinger i etterkant av konferansen, og vi hadde en all-time-high i antall deltagere på 240 stk. Dette er HDO meget godt fornøyd med, og neste år håper vi på et hybridarrangement med både fysisk oppmøte og streaming via nett.

Det var mange spennende og interessante innlegg i løpet av konferansen, og vi ønsket derfor å gjøre disse tilgjengelig for dere her på nett i etterkant.
Disse kan du finne lenger ned her i sin helhet, med en kort introduksjon og videoen tilgjengelig.
HDO ønsker å rette en ekstra takk til alle foredragsholderne for de flotte innleggene!

Velkommen ved HDO, og arrangementet i sin helhet

Velkommen ved administrerende direktør Lars Erik Tandsæther, HDO HF, og informasjon om dagen ved konferansier Anders M Tangen.

 

Bruk av Nødnett og radioterminaler i sykehus under Covid-19 pandemien

Ved Hege Lyder - Kristiansund akuttmottak.

Bruk av radioterminaler ved covid-mottak samt innad i kohort og intensiv, er ressurs- og tidsbesparende i tillegg til å gi en sikrere kommunikasjon

 

Bruk av hvite biler under Koronapandemien

Ved Bernt Kristiansen - St. Olavs Hospital HF.

Beredskap under en pandemi

 

Hvordan håndterte HDO situasjonen i mars når Koronapandemien satte Norge på hodet

Ved Vegar Hermansson - HDO HF.

En ekstraordinær situasjon krever raske beslutninger og effektive løsninger.

 

Hvordan vi håndterte situasjonen med økte henvendelser til legevakten under Koronasituasjonen

Ved Ida Natås - Oslo Legevakt, Marta Mjeldheim - Bergen Legevakt, og Karin Røgholt - Trysil Legevakt.

 

Ny kommunikasjonsløsning - Status og veien videre

Ved Lars Erik Halvorsen - HDO HF

Litt om prosjektet og tidslinje for ny løsning.

 

Leverandør av ny kommunikasjonsløsning

Ved Motorola Solutions Danmark AS

Presentasjon av leverandør og et overblikk over den nye kommunikasjonsløsningen.

 

Legevaktindeks og RE-AIMED - Støtteverktøy i legevaktssentral

Ved Siri-Linn Schmidt Fotland - Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin, NORCE.

Beslutningsstøtteverktøy, interaktivt webgrensesnitt og kunstig intelligens.

 

AMK-IKT interregionalt prosjekt

Ved prosjektleder Hroar Berge og fagleder Oddbjørn Hagen.

Fremtidens AMK løsning - ny teknologi og nye muligheter.

 

Erfaringer med bruk av video på AMK og legevakt

Ved Tone Alfsvåg Engelsen - AMK Bergen, og Elin Seim - Voss IKLVS

Hvordan oppleves bruken av video fra operatørens ståsted.

 
-

Svar på spørsmål vi fikk under konferansen

 1. Angående Nødnett i sykehus - Finner ikke minikurs Nødnett sykehus på nakosportalen
  Svar:
  Dette er ikke tilgjengelig helt enda, men det vil bli utarbeidet og lagt ut! Ved tilgjengeliggjøring vil det bli langt under instruktørområdet. Der finner godkjente instruktører alt kursmateriell.
 2. Angående Nødnett i sykehus -  Hvilken type kurs får ansatte som skal bruke radioterminalene?
  Svar:
  Alle ansatte som skal bruke Nødnett og kommunisere både innenfor og utenfor sykehuskroppen skal ha full opplæring lik "leger i vakt-kurset" på ca 4 timer.
  Ansatte som kun skal ha tilgang til talegruipper innad i sykehuset kan klart få en kortere opplæring. Det er samme type opplæring som otalt ovenfor, men som et "minikurs" som bearbeides litt før det legges ut under instruktørområdet.

  Alle brukere av Nødnett skal ha opplæring før de tar i bruk utstyr i form av kommunikasjonsløsning(ICCS), eller radioterminaler.
 3. Angående Nødnett i sykehus - Opplever man mye feilbruk, som f.eks utløsing av sikkerhetsalarm?
  Svar:
  Når brukere av Nødnett får opplæring slik at de har de nødvendige ferdigheter og kunnskaper om korrekt og sikker bruk, vil feilbruk være av et minimum. Målet med opplæringen er å utvikle trygge og kompetente brukere av Nødnett.
 4. Vil man få mulighet til å sende SMS via Motorola CRS?
  Svar:
  Ja, SMS er blant funksjonaliteten som er spesifisert. Løsningen er under utvikling så man må finne en måte å implementere det på, men det står på listen over integrasjoner som skal på plass.

-

HDO håper dere hadde en like god opplevelse av konferansen som vi , og at vi ses til neste år!
Mvh arrangementskomiteen i HDO
Bilde av to blide hdo-ansatte