logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Videooverføring til AMK- og legevaktsentraler

Stiftelsen Norsk Luftambulanse har i samarbeid med Helsedirektoratet utviklet en ny teknisk løsning. Denne gir operatørene hos AMK- og legevaktsentraler mulighet til å se pasientens situasjon gjennom innringers eget mobilkamera. 

Publisert 02.07.2020
Sist oppdatert 05.01.2023
Bildekollasj hvor det ene bildet viser en person som ligger på gulvet. Bilde nr to viser at operatør ser hva som blir filmet

Etter vurdering fra operatøren på AMK- eller legevaktsentralen vil det sendes ut en link som tekstmelding til mobiltelefonen som innringer kan klikke seg inn på. Innringer gir da et samtykke for at operatøren skal kunne se hva kameraet filmer.

HDO bidrar i det pågående pilotprosjektet som allerede har vært med på å redde liv rundt om i Norge. I piloteringen har HDO inntatt rollen som avtalepart mellom SNLA og foretak/legevakt, og bidrar i evaluering av grunnlaget for beslutning om videreføring og vurdering av tekniske løsninger.

Prosjektet er en del av tiltakene gjennom dugnaden «Sammen redder vi liv» hvor hovedmålet er å øke overlevelsen og redusere varige funksjonstap ved hjertestans og andre tidskritiske akuttmedisinske tilstander utenfor sykehus. Løsningen er foreløpig kun en pilot for å kunne evaluere effekten bruk av video kan ha. Det gjøres nøye følgeforskning i samarbeid med NAKOS, NKLM, KoKom og SNLA for å se hvilken effekt og nytte denne tekniske løsningen gir.

Parallelt med denne piloteringen gjennomfører Vestre Viken HF, ved Klinikk for prehospitale tjenester et videosamtaleprosjekt i samarbeid med Drammen legevakt. Prosjektet "Videosamtale med AMK" vil inngå innovasjonspartnerskap for utvikling og pilotering i august 2020. Helse Sør-Øst RHF, Helse Vest RHF og HDO er følgevirksomheter og Helsedirektoratet er med som observatør i styringsgruppen. Vestre Viken HF ønsker tett samarbeid mellom prosjektene da erfaringene fra den pågående piloten vil være nyttig for det kommende innovasjonspartnerskapet.