logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Videosamtale med innringer

Strømming av video fra et sted eller en akutt situasjon, har i 2021 gjort AMK- og legevaktsoperatørene i bedre stand til å gi riktig hjelp. Frem til nå har operatørene utelukkende kunne motta telefonsamtaler. Det betyr at den eneste kilden til informasjon har vært det som innringer klarer å formidle muntlig. Men det er ikke alt som er like lett å forklare muntlig, og spesielt ikke når man er i en veldig sårbar situasjon og er stresset og redd. AMK sentralene i Helse Sør-Øst benytter løsningen «IncidentShare» levert av danske Incendium, mens resterende AMK sentraler og så langt nesten 50 legevaktsentraler benytter en videoløsning utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. HDO overtok driften av stiftelsen sin løsning sommeren 2021 og får gode tilbakemeldinger på at de AMK- og legevaktsentralene som benytter seg av videooverføring opplever dette som svært nyttig. 

Publisert 22.12.2021
Sist oppdatert 05.01.2023

Noen filmer en hånd med telefonen

Prosjektet «Videosamtale med AMK» startet med mål om å gi AMK-operatørene i Vestre Viken mulighet til å opprette en videosamtale med den som ringer for å få hjelp. Løsningen «IncidentShare» har AMK utviklet i samarbeid med firmaet Incendium AS i et innovasjonspartnerskap. I forlengelsen av Vestre Viken HF sitt prosjekt har alle AMK sentraler i Helse Sør-Øst valgt å ta i bruk den samme videoløsningen. Drammen legevaktsentral har vært samarbeidspartner i innovasjonsprosjektet og tilpasset løsningen til sitt behov. HDO har i sitt budsjett for 2022 fått bevilget midler til å videreføre driften av «IncidentShare» for Helse Sør-Øst sine AMK sentraler samt andre AMK- og legevaktsentraler som ønsker å benytte samme løsning. Det planlegges med en overføring av ansvar for den videre oppfølging av Incendium fra AMK Vestre Viken sitt prosjekt til HDO i løpet av første halvdel av 2022. HDO ønsker å lage en modell for brukerinvolvert videreutvikling av løsningen gjennom et av sine brukerforumer.

HDO er i 2022 bedt om å drifte begge videoløsningene som er beskrevet over for bruk til strømming av video inn til AMK eller legevaktsentralen. Det er planlagt at løsningen fra Incendium skal, på lik linje med løsningen fra stiftelsen, være over på HDOs IT plattform i løpet av andre kvartal 2022. I tillegg til å sikre sikker og stabil drift vil HDO blant annet bidra med nødvendige tall og statistikker som skal inngå i påbegynte følgeforskning i regi av NAKOS.

Ta kontakt med kundemottak@hdo.no for mer informasjon om videoløsningene. ​

Operatør ser hva som filmes med mobilen

IncidentShare i bruk.