logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Viktig beslutning om nytt nødnett

Arbeidet med nytt nødnett som en del av det kommersielle mobilnettene har foregått siden 2019, med blant annet konseptvalgutredning, kvalitetssikring og ytterligere utredninger. HDO har vært en aktiv bidragsyter både i KVU-arbeidet og forberedelsene til forprosjektet gjennom engasjerte ressurser og godt samarbeid med alle involverte parter.

Publisert 23.05.2023
En mann i dress som snakker med en gruppe mennesker
Administrerende direktør i HDO, Lars Erik Tandsæther, ser frem til at HDO kan fortsette å bidra inn i det videre samarbeidet om nytt nødnett.

5.mai ble det endelig informert av direktørene Elisabeth Aarsæther (DSB) og Pål Wien Espen (NKOM) om at valget av konsept for nytt nødnett har blitt tatt. Valgt konsept innebærer en kombinasjon av statlig eierskap og kjøp fra kommersielle mobiloperatører, der staten skal eie den tekniske plattformen, mens dekning og kjernenett skal leveres av kommersielle mobiloperatører. Aarsæther forteller videre at Justis- og beredskapsdepartementet er i prosess med å utarbeide et mandat til DSB for et forprosjekt der brukerinvolvering og dialog med markedet vil være sentralt i det videre arbeidet. For mer informasjon kan dere lese på nettsiden til nødnett, der Eline Palm Paxal, avdelingsdirektør i avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon forteller om den viktige beslutningen om nytt nødnett: Viktig beslutning om nytt nødnett (nodnett.no).

De regionale helseforetakene vil at HDO HF skal etablere fremtidsrettede tjenester som understøtter mulighetene i dagens- og fremtidig nødnett. (ref.: Oppdragsdokument 2023)

HDO gleder seg til å aktivt bidra inn i det forestående forprosjektet på vegne av helsetjenesten ved å koordinere de regionale helseforetakenes og kommunehelsetjenestens bidrag i prosessen.