logo

Organisering

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) er et foretak med hovedansvar for drift og forvaltning av kontrollromsløsninger og radioterminaler knyttet til nødnett. 

HDO er plassert på Gjøvik. Foretaket er delt inn i 2 avdelinger: avdeling for Kunde- og tjenesteforvaltning og avdeling for Drift og endringer. I tillegg har HDO en stab for økonomi og innkjøp, administrasjon og HR.

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 40 prosent til Helse Sør-Øst RHF og 20 prosent hver til de tre andre RHFene.

org kart

Administrerende direktør er Lars Erik Tandsæther.

Videre består ledelsen i HDO av;

  • Administrasjonssjef - Økonomi, innkjøp, administrasjon og HR; Marius Elvedal
  • Avdelingsleder - Kunde- og tjenesteforvaltning; Vegar Hermansson
  • Avdelingsleder - Drift og endringer; Anita Østlund


Sist oppdatert 05.01.2023