logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Organisering

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) er et foretak med hovedansvar for drift og forvaltning av kontrollromsløsninger og radioterminaler knyttet til nødnett. 

HDO er plassert på Gjøvik. Foretaket har stort fokus på de tjenester og produkter som skal driftes, forvaltes og videreutvikles og er derfor produktorganisert med 5 produktteam; Video, Datavarehus-Medielogg-Statistikk, Kontrollrom, Telefoni og Nødnett-tjenester. Videre 2 plattformteam; Datasenter og Server&Arbeidsflate samt noen støtteteam som bl.a. Organisasjonsstøtte, Kvalitet samt Folk&Flyt. 

Foretaket har fire eiere: Helse Sør-Øst RHF, Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF, hvorav eierandelene er på 40 prosent til Helse Sør-Øst RHF og 20 prosent hver til de tre andre RHFene.

Administrerende direktør er Lars Erik Tandsæther.

Videre består ledelsen i HDO av;

  • Økonomisjef - Marius Elvedal
  • Leder for forretningsutvikling - Hilde Berg Larsen
  • Leder for tjenesteleveranser - Vegar Hermansson
Sist oppdatert 05.01.2023