logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Video

HDO tilbyr to videoløsninger til våre kunder, begge er for operatører ved AMK- og legevaktsentraler som gir muligheten til å opprette videostrøm med innringer og deling av posisjon om innringer tillater dette. Det er også mulighet for å invitere med andre ressurspersoner om en ønsker støtte for å vurdere situasjonen.

En person som holder en mobiltelefon
Illustrasjonsbilde

Hjelp 113 Video

Løsningen tilbyr video som et supplerende beslutningsstøtteverktøy for operatører i akuttmedisinsk kjede. Videostrømmen blir opprettet fra en AMK- eller legevaktsoperatør til innringer, gjennom innringer sitt mobilkamera. Operatør sender ut en SMS med hyperlink for å initiere video, hvor innringer må godta deling av kamera. Videostrømmen er kryptert fra innringer til operatør, og sender kun sanntidsvideobilde. Tjenesten tilbyr kun overføring av video, og lyd overføres via den opprinnelige telefonsamtalen mellom innringer og sentralen. Det lagres ingen video, bilde eller pasientopplysninger i tjenesten. Tjenesten er webbasert

 

SMS-til-video

Ved behov for helsehjelp ringer publikum 116 117 eller 113 og kommer i telefonisk kontakt med en operatør hos legevakt- eller AMK-sentral. Opprettelse av videostrøm gjør at operatør ser det samme som innringer, noe som vil kunne bidra til å hindre misforståelser og gi operatør en riktigere forståelse av situasjonen. Videostrømmen er kryptert og sender sanntidsvideobilde. Tjenesten tilbyr kun overføring av video, lyd overføres via den opprinnelige telefonsamtalen mellom innringer og sentralen.  Video, bilde eller pasientopplysninger lagres ikke i tjenesten.   Tjenesten er webbasert

 

Les mer om våre tilleggstjenester i tjenstekatalogen vår.

Trenger videoløsningene egen skjerm/utstyr?

Nei, begge videoløsningene fungerer som innloggingsportal i vanlig nettleser og krever ingen nedlastning.

Krever videoløsningene noe opplæring?

Løsningene er veldig brukervennlige og krever ikke mye opplæring. Oppdaterte brukermanualer er og tilgjengelige i løsningene ved innlogging.

Hvordan legger jeg inn ny administrator?

Når man har løsningen kan en eksisterende administrator opprette nye adminbrukere for sin sentral.

 

 

Kontakt oss på: video@hdo.no

 

Ingar Svingen - Produkteier

ingar.svingen@hdo.no

95 18 26 29

 

Sara Rudiløkken - Løsningsansvarlig

sara.rudilokken@hdo.no

92 46 12 56

 

Gro Steinsrud - Kundeansvarlig

gro@hdo.no

91 64 82 71

Sist oppdatert 30.01.2024