logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Brukerstøtte

HDO Servicedesk mottar og registrerer alle typer henvendelser relatert til HDO sine tjenesteleveranser, herunder: Brukerutstyr i nødnett og selve nødnettet, Kontrollromsløsningen (ICCS), Videoløsninger, Reserveløsning for telefoni, Generell telefoni, Statistikk (CRR), Lydlogg samt henvendelser knyttet til endringsbehov, flytting av kontrollrom og mye mer!

HDO servicedesk

HDO Servicedesk håndterer av mottak og registrering av alle brukerhenvendelser knyttet til HDOs tjenesteleveranser, samt oppfølging og avslutning av alle henvendelser som meldes inn.

HDO Servicedesk vil vurdere alle saker, og i samråd med innmelder klassifisere alvorlighetsgrad og kritikalitet.

Saker som ikke kan løses direkte av HDO Servicedesk, eskaleres til riktig produktteam.  

HDO produktteam

HDO er organisert med Produkt-, Platttform- og Støtteteam. Disse vil håndtere feil / kritiske hendelser som ikke kan håndteres av HDO Servicedesk. Dette kan f.eks. omfatte generell problemhåndtering, infrastruktur og periferiutstyr.  

HDO har også avtaler med underleverandører som kan benyttes ved behov.

HDO Servicedesk kan treffes på følgende måter:

Serviceportal

HDOs serviceportal er en webside hvor du selv kan melde inn feil, endringsønsker, spørsmål etc. via internett.

 

For at HDO skal løse innmeldte feil raskest mulig, har vi laget en artikkel om ønsket informasjon:

Ønsket informasjon ved innmelding av feil

 

 

Reserveløsning 1:

Brukes dersom det ikke oppnås kontakt med HDO via 08915: 
Ring HDO Servicedesk direkte på: 61 18 28 00

Reserveløsning 2: 

Kun ved kriser der det ikke oppnås kontakt på numrene over. (Dersom flere ringer samtidig gir dette opptatt. Prøv igjen ved jevne mellomrom, eller gå videre på neste trinn)
Ring HDO mobil beredskapstelefon: 907 87 035
 

Reserveløsning 3: 

Kun ved kriser, og overstående reserveløsninger ikke fungerer ring ISSI eller DDI. (Dersom flere ringer samtidig gir dette opptatt. Prøv igjen med jevne mellomrom, eller prøv talegruppe)​

 

Reserveløsning 4: 

Oppkall til HDO fra nødnett:
Kall opp HDO i talegruppe: HDO-04​
 

Reserveløsning 5:

​Dersom all telekommunikasjon og nødnett er ute, og det er kun internett som fungerer: 

Send mail til: drift@hdo.no​

 

    Sist oppdatert 26.06.2024