logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Feilmelding

For at HDOs ansatte på service desk skal kunne feilsøke innmeldte feil på en effektiv måte, trenger vi en del informasjon fra innmelder.

Under finnes en punktliste med informasjon som kan være til nytte.

  • Opplevd feil
  • Hva forsøker kunden å gjøre?
  • Hvordan gjør kunden det?
  • Hva forventer kunden skal skje?
  • Tidspunkter for når feilen oppstår
  • Omfang (gjelder det èn operatørplass, flere, alle?)
  • Hvem er innblandet i scenariet (CWP, telefonnummer, ISSI, osv)
  • Hyppighet (konstant, sporadisk)
  • Kan det reproduseres?
  • Hvem melder feilen (navn, telefonnummer)


Døgnåpen 1.linje support (Drift og Brukerstøtte):

Serviceportal


Sist oppdatert 24.08.2020