logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Informasjon vedrørende DSB tjeneste - Nødnett driftsstatus

DSB har lansert tjenesten Nødnett driftsstatus. Tjenesten gir brukerne oppdatert informasjon om dekning i Nødnett.

Detaljert informasjon om dekningsforholdene i Nødnett vil ha stor nytteverdi for nød- og beredskapsbrukere når de skal håndtere ulike hendelser i sitt daglige virke og i uforutsette situasjoner. Informasjonen vil forenkle planleggingen rundt bruk av gateway og/eller repeater for å etablere utvidet dekning, samt hvor de må basere seg på direktemodus eller andre reserveløsninger som følge av et utfall.

Nødnett driftsstatus

Tjenesten består av en nettside som gir tilgang til dekningskart med avmerkede områder for utfall, samt en beskrivelse av hendelser i ditt definerte område. Brukerne kan bli varslet på SMS og/eller epost når det registreres et dekningsutfall i kartet i deres område.

Dekningsforholdene i Nødnett kan sees i sammen med andre kartlag som for eksempel kommuner, distrikter innen beredskap, kraftlinjer, veier og områder hvor det er risiko for skred. 
Nødnett driftsstatus er inkludert i brukernes abonnement.

Informasjon om nødnett som finnes på denne portalen er unntatt offentlighet og skal ikke deles med andre enn de som har tjenestemessig behov i organisasjonen.

Registrering av brukere

HDO er administrator for alle brukere innen helsevesenet. Alle brukere som legges inn skal ha et reelt tjenstlig behov for å motta informasjon om utfall i Nødnett.

Last ned og fyll ut bestillingsskjema nedenfor. (anbefales bruk av Adobe Reader) Trykk på "Send til HDO" når skjemaet er utfylt. Dette vil da generere en epost med vedlegg til HDO.
Dersom bestillingskjemaet åpnes i en nettleser fungerer ikke knappen. Dokumentet må da enten lagres med innhold eller skrives ut som siste utvei. Når skjemaet er utfylt kan det sendes til HDOsaksbehandling@hdo.no

Bestillingsskjema for tilgang Nødnett Driftstatus.pdf


Bruksanvisning for innlogging og bruk av tjenesten finnes her: https://www.nodnett.no/siteassets/driftsstatus/brukerveiledning-nodnett-driftsstatus-sep2021.pdf


Har du spørsmål knyttet til tjenesten så ta kontakt med drift@hdo.no.


Sist oppdatert 21.02.2022