logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Serviceportal

HDOs serviceportal er en løsning hvor du selv kan melde inn feil, endringsønsker, spørsmål etc. via internett. Her kan du også følge med på fremdriften/status på allerede innmeldte feil/saker. I tillegg kan du bestille tjenester og produkter fra HDOs tjenestekatalog.

Serviceportal

Sist oppdatert 14.05.2024