logo

Serviceportal

HDOs serviceportal er en løsning hvor du selv kan melde inn feil, endringsønsker, spørsmål etc. via internett. Her kan du også følge med på fremdriften/status på allerede innmeldte feil/saker. I tillegg kan du bestille tjenester og produkter fra HDOs tjenestekatalog.

Serviceportal

Sist oppdatert 30.09.2022