logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Handlingsplan for strategiske satsningsområder 2021-2024

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF (HDO) skal skape effektive og stabile tjenester for pasienter, brukere, kunder og eiere. Eiernes målbilde og strategi for HDO setter retningen for helseforetaket de kommende årene.Handlingsplanen fungerer som grunnlag for initiativ og prosjekter som HDO vil løfte inn til eiere og styret gjennom økonomisk langtidsplan (ØLP) og budsjettsaker.

​​​​








Sist oppdatert 23.02.2023