logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
Ikon, en person med headset

Lydkvalitet

Etter de tekniske endringene som nylig er blitt gjort ute på AMK-sentralene, ser HDO en betydelig økning i rapporterte feil knyttet til lydkvalitet hos operatørene. Denne siden vil derfor bli brukt for feilretting og tiltak som selv kan gjøres lokalt.

Bakgrunn 

Det har etter omlegging til MPOS oppstått utfordringer knyttet til lyd på operatørplassen. 

Overgangen til MPOS er også en overgang fra Analog lyd til Digital lyd. Lydbildet vil derfor ikke bli helt tilsvarende som før MPOS innføringen.  

Det er ulike feil som oppleves, og det jobbes aktivt med å avdekke rotårsaker og finne frem til permanente løsninger på alle feilene. 

Denne siden vil oppdateres med ulike quickfix som man kan gjøre lokalt, frem til de permanente løsningene kan innføres. 

Tekst
Det er viktig at mikrofonen er plassert slik som på bildet. Dette er for at bakgrunnsstøy skal bli filtrert vekk. 

Headsettene vi leverer har aktiv støydemping (noice cancelling) som krever en viss mengde strøm. Det må derfor ikke kobles til ekstra utstyr til HDOs PC, som feks lading av mobiltelefon. 

Opplevelse av «Boks/metallisk» lyd 

Det har vært flere tilfeller der man opplever et «boksaktig/metallisk» lydbilde. 

Det er avdekket at det mellom VSA og PC-Dispatcheren oppstår en usynk-situasjon. Denne oppstår når man har endret i mikrofon/headsett-nivåene som man har måttet gjøre ifbm MPOS oppdateringen, for å få høy nok lyd i headsettene. 

Feilen oppstår da VSA blir stående på Stereo mens man har satt Mono i de personlige lydinnstillingene.  

Feilen vil bli løst i en HotFix fra leverandøren, men ved en enkel prosess ved hver operatørplass så løser man problemet.

Vaktskifte og restart

Denne prosedyren bør gjentas ved hver pålogging. Dette gjelder ved hvert vaktskifte (slik at alle brukerne får denne nye innstillingen på hver operatørplass), og etter restart av maskinen dersom dette gjøres ila vakten. 

QuickFix «Boks/metallisk» lyd 

Man har behov for å få synket VSA og PC-Dispatcher. Dette gjøres 1 gang pr operatørplass.

Klikk nede til høyre på skjermen. Symbolet for Innstillinger:

Et blått og hvitt skilt

Man får da opp følgende bilde:Et skjermbilde av en datamaskin

Der står den gjerne på "Mono hodesett" til høyre. Sett denne til "Splittet hodesett radio venstre" (se musepeker nedenfor).Et skjermbilde av en datamaskin

Klikk så tilbake til Mono hodesett (se musepeker nedenfor).Et skjermbilde av en datamaskin

Klikk så på "Avslutt". 

Da skal VSA og PC-Dispatcher være i synk igjen. Denne synken vil nå vedvare frem til det eventuelt gjøres lydinnstillinger direkte i løsningen. Om dere bestiller en slik felles justering for kontrollrommet (noe som skjer veldig sjeldent), bør overstående prosedyre gjentas for alle operatørplassene, frem til nødvendig Hotfix er på plass. 

Utskrivbar versjon her.

Spørsmål kan rettes til kundemottak@hdo.no.

Sist oppdatert 27.05.2024