Styret

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

  • Randi Spørck

Nestleder

  • Bente Aae

Styremedlemmer

  • Per Olav Skjesol
  • Rune Simensen
  • Ann-Margrethe Mydland
  • Baro Tobias Christiansen (ansatt representant)
  • Aleksander Myhre (ansatt representant)
  • Vivian Aaskjær (ansatt representant)

Styrets instruks

Instruksen for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Styreinstruks for HDO HF.pdf
 

Dokumenter fra styremøter

Styremøter 2022

Styremøte 13. januar 2022

Styremøte 26. januar 2022​Styremøte 18. februar 2022

Styremøte 21. februar 2022

Styremøte 7. mars 2022

Styremøte 17. mars 2022

Styremøte 23. mars 2022

Styremøte 5. april 2022

Styremøte 12. mai 2022

Styremøte 27. mai 2022

​Styremøte 7. juni 2022

Styremøte 21. juni 2022

Styremøte 27. juni 2022

Styremøte 25. august 2022

Styremøte 9. september 2022

Styremøte 13. september 2022

Styremøte 29. september 2022

Styremøte 17. oktober​ 2022

​2021

Styremøte 15. januar 2021 Styremøte 27. januar 2021 Styremøte 4. mars 2021 Styremøte 7. april 2021 Styremøte 12. mai 2021 Styremøte 27. mai 2021 Styremøte 24. juni 2021 Styremøte 15. september 2021 Styremøte 30. september 2021 Styremøte 27. oktober 2021 Styremøte 16. desember 2021

2020

Styremøte 29. januar 2020 Styremøte 5. mars 2020 Styremøte 2. april 2020 Styremøte 20. mai 2020 Styremøte 23. juni 2020 Styremøte 25. august 2020 Styremøte 11. september 2020 Styremøte 17. september 2020 Styremøte 21. oktober 2020 Styremøte 18. desember 2020

2019

Styremøte 31. januar 2019 Styremøte 21. mars 2019 Styremøte 25. april 2019 Styremøte 20. juni 2019 Styremøte 11. september 2019 Styremøte 19. september 2019 Styremøte 31. oktober 2019

2018

Styremøte 2. februar 2018 Styremøte 20. mars 2018 Styremøte 26. april 2018 Styremøte 11. juni 2018 Styremøte 10. september 2018 Styremøte 25. oktober 2018

2017

Fant du det du lette etter?