logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Styret

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

  • Randi Spørck

Nestleder

  • Bente Aae

Styremedlemmer

  • Per Olav Skjesol
  • Rune Simensen
  • Ola Jøsendal
  • Baro Tobias Christiansen (ansatt representant)
  • Aleksander Myhre (ansatt representant)
  • Vivian Aaskjær (ansatt representant)

Instruksen for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Styreinstruks for HDO HF.pdfDokumenter fra styremøter

Styremøte 12. januar 2024

Styremøte 25. januar 2024

Styremøte 22. mars 2024

Styremøte 15. mai 2024

Styremøte 30. mai 2024

Styremøte 19. juni 2024

Styremøte 12. september 2024

Styremøte/-seminar 18.-19. september 2024

Styremøte 24. oktober 2024

Styremøte 12. desember 2024

 

 

Kommende styremøter

Sist oppdatert 15.02.2023