Styret

Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF ledes av et styre og en daglig leder.

I foretaksavtalen til selskapet heter det at styret skal ha fra 6 til 10 medlemmer. Eieroppnevnte styremedlemmer velges av foretaksmøtet i henhold til helseforetaksloven §21 tredje ledd.

De ansatte i foretaket velger styremedlemmer og varamedlemmer i henhold til helseforetaksloven §23.

Styreleder

  • Steinar Marthinsen

Nestleder

  • Bente Aae

Styremedlemmer

  • Paul M. Gundersen
  • Bjørn Nilsen
  • Eli Stokke Rondeel
  • Rune Bye - representant fra KS
  • Geir Henning Joten (ansatt representant)
  • Knut R. Haugen (ansatt representant)
  • Jan Thore Rognstad (ansatt representant)

Styrets instruks

Instruksen for styret i Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som gjelder for styrearbeid i selskaper, herunder i helseforetak. Formålet med styreinstruksen er å gi retningslinjer for styrets arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt å fungere som en rettesnor for styremedlemmene og daglig leder når det gjelder rolleforståelse, plikter og ansvar.

I tillegg til styreinstruksen er styret bundet av de regler som følger av lov, vedtekter eller instruks i vedtak fra foretaksmøte. Det vises spesielt til helseforetaksloven.

Styreinstruks for HDO HF.pdf
 


Dokumenter fra styremøter

Styremøter 2019

Styremøte 31. januar 2019 Styremøte 21. mars 2019 Styremøte 25. april 2019 Styremøte 20. juni 2019 Styremøte 11. september 2019 Styremøte 19. september 2019

2018

Styremøte 2. februar 2018 Styremøte 20. mars 2018 Styremøte 26. april 2018 Styremøte 11. juni 2018 Styremøte 10. september 2018 Styremøte 25. oktober 2018

2017

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.