logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Kursbeskrivelser

HDO tilbyr alle typer kurs/opplæring til helsetjenestens brukere av Nødnett. 

Ambulansepersonell som hjelper en person, ambulanse i bakgrunnen

Dette omfatter instruktørkurs for lokale instruktører på AMK-sentraler til en-dags brukerkurs for kontrollromsoperatører og/eller radioterminalbrukere.
HDO tilbyr også spesialkurs/refresh (oppfrisknings) kurs, tilpasset kundens ønsker og behov.
Kontrollromskursene arrangeres på HDOs opplæringssenter på Gardermoen, mens radioterminalkursene kan kjøres både på Gardermoen og lokalt.

MÅLGRUPPE
Personell som etter endt opplæring vil ha ansvaret for å utdanne brukere på nødnett i egen AMK-sentral. Jobber som medisinsk operatør/ambulansekoordinator og ha sitt daglige virke i AMK-sentral.

VARIGHET
Kurset gjennomføres over 4 dager.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER/OPPTAKSKRITERIER
Ha gjennomført AMK brukeropplæring og brukerkurs for radioterminalbrukere på aktuell radioterminal type.
Jobbkrav – se ovenfor under målgruppe

FAGLIG INNHOLD
Opplæringen skal sikre at instruktøren:

 • får god kunnskap om innholdet i AMK brukerkurset
 • får nok praktisk trening i å formidle og øve på leksjonene i brukerkurset
 • har utvidet kjennskap om nettverk og nettverkforståelse
 • får god kunnskap om samarbeid internt i helsetjenesten og eksternt med andre samarbeidende aktører i Nødnett
 • får kunnskap om håndtering av feilsituasjoner og reserveløsninger i AMK-sentralen

KURSSTED
Kursene arrangeres ved HDOs opplæringssenter på Gardermoen.

KOSTNAD
Kurset koster kr 5.200,- pr deltager.
Enkel lunsj, kaffe og te er inkludert.

ANTALL PLASSER
Totalt 9 plasser pr kurs.

HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne gjennomføre kurset hvor vi har satt et minimum på 6 deltakere.

MÅLGRUPPE
Personell som etter endt opplæring vil ha ansvaret for å utdanne brukere på nødnett på egen arbeidsplass. De har sitt daglige virke i en legevakt eller akuttmottak.

VARIGHET
Kurset gjennomføres over 4 dager.

KRAV TIL FORKUNNSKAP/OPPTAKSKRITERIER
Ha gjennomført brukeropplæring for akuttmottak- eller legevaktoperatør, samt brukerkurs for radioterminalbruker på aktuell radioterminaltype. Jobbkrav – se under målgruppe

FAGLIG INNHOLD
Opplæringen skal sikre at instruktøren:

 • får god kunnskap om innholdet i legevaktsentral/akuttmottak brukerkurset
 • får nok praktisk trening i å formidle og øve på leksjoner fra brukerkurset for akuttmottak og legevakt
 • har utvidet kjennskap om nettverk og nettverkforståelse
 • får god kunnskap om samarbeid internt i helsetjenesten og eksternt med andre samarbeidende aktører i Nødnett
 • får kunnskap om håndtering av feilsituasjoner og reserveløsninger i legevaktsentral og akuttmottak

KURSSTED
Kursene arrangeres ved HDOs opplæringssenter på Gardermoen.

KOSTNAD
Kurset koster kr 5.200,- pr deltager.
Enkel lunsj, kaffe og te er inkludert

ANTALL PLASSER
Totalt 9 plasser pr kurs

HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne gjennomføre kurset, hvor vi har satt et minimum på 6 deltakere.

MÅLGRUPPE
Personell som etter endt opplæring vil ha ansvaret for å utdanne brukere på nødnett på radioterminal. Være daglig brukere av radioterminal.

VARIGHET
Kurset gjennomføres over 3 dager.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER/OPPTAKSKRITERIER
Gjennomført radioterminalopplæring for ambulansetjenesten og være daglig brukere av radioterminal.

FAGLIG INNHOLD
Opplæringen skal sikre at instruktøren:

 • har god kunnskap om innholdet i brukerkurset for radioterminal på aktuell terminaltype
 • får nok praktisk trening i å formidle og øve på leksjonene fra brukerkurset på radioterminal
 • har utvidet kjennskap om nettverk og nettverkforståelse
 • får god kunnskap om samarbeid internt i helsetjenesten og eksternt med andre samarbeidende aktører i Nødnett
 • får kunnskap om håndtering av feilsituasjoner

KURSSTED
Kursene arrangeres ved HDOs opplæringssenter på Gardermoen.

KOSTNAD
Kurset koster kr 3.900,- pr deltager. Enkel lunsj, kaffe og te er inkludert.

ANTALL PLASSER
Totalt 9 plasser pr kurs
 
HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne gjennomføre kurset, hvor vi har satt et minimum på 6 deltakere.

MÅLGRUPPE
Nye brukere av nødnett som etter endt opplæring skal jobbe ved en av landets AMK-sentraler

VARIGHET
Kurset gjennomføres over 3 dager.

KRAV TIL FORKUNNSKAPER/OPPTAKSKRITERIER
Deltagere må ha gjennomført e-læringen i Nakos-portalen, som er del 1 av sluttbrukeropplæringen.
(finnes her; www.nakos.no – kurs – NØDNETT) Når avsluttende prøve i e-læringen er bestått, skriver kursdeltager ut eget kursbevis for opplæring del 1. Dette kursbeviset fremvises ved oppmøtebasert opplæring.
Deltager skal jobbe ved en av landets AMK-sentraler.

FAGLIG INNHOLD
Opplæringen skal sikre at operatører:

 • får forståelse av nødnettets oppbygging, virkemåte og funksjonalitet
 • skal kunne håndtering av alle typer telefonsamtaler
  • kunne betjene alle typer telefonsamtaler, konferanser, medlytt og overføring av samtaler
  • kunne håndtere opprinnelsesmarkering
 • skal ha grunnleggende kunnskap om generell betjening av nødnett i kontrollrom.
  • kunne betjene radio-oppkall, herunder gruppesamtaler og en-til-en samtaler
  • kunne anvende og kjenne bruksområdet til aktuelle talegrupper i ICCS
  • kunne utalarmere og koordinere ressurser
  • kunne håndtere ulike meldinger
  • kunne håndtere sikkerhetsalarm, samt fastslå GPS-posisjonen til en radioterminal (AMK-operatører)
 • kan betjene reserveløsning for telefoni og radiosamtaler, integrert reserveløsning for radio
 • kjenne ressursregistret og forstå tilgjengelig informasjon, samt kontakte ressurser på ulike måter
 • kan benytte aktuell løsning for elektronisk samhandling mellom kontrollrom i helsetjenesten og mellom nødetatene, i henhold til de ulike prosedyrenivåene

KURSSTED
Kursene arrangeres ved HDOs opplæringssenter på Gardermoen.

KOSTNAD
Kurset koster kr 3.900,- pr deltager.
Enkel lunsj, kaffe og te er inkludert

ANTALL PLASSER
Totalt 9 plasser pr kurs.

HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne gjennomføre kurset, hvor vi har satt et minimum på 6 deltakere.

MÅLGRUPPE
Nye brukere av nødnett som etter endt opplæring skal jobbe ved et akuttmottak eller en legevaktssentral

VARIGHET
Kurset gjennomføres over 1 dag

KRAV TIL FORKUNNSKAPER/OPPTAKSKRITERIER
Deltagere må ha gjennomført e-læringen i Nakos-portalen, som er del 1 av sluttbrukeropplæringen.
(finnes her; www.nakos.no – kurs – NØDNETT) Når avsluttende prøve i e-læringen er bestått, skriver kursdeltager ut eget kursbevis for opplæring del 1. Dette kursbeviset fremvises ved oppmøtebasert opplæring.
Deltager skal jobbe ved et akuttmottak eller en legevaktsentral

FAGLIG INNHOLD
Opplæringen skal sikre at operatører:

 • får forståelse av nødnettets oppbygging, virkemåte og funksjonalitet
 • skal kunne håndtering av alle typer telefonsamtaler
  • kunne betjene alle typer telefonsamtaler, konferanser, medlytt og overføring av samtaler
 • skal ha grunnleggende kunnskap om generell betjening av nødnett i kontrollrom:
  • kunne betjene radiooppkall, herunder gruppesamtaler og en-til-en samtaler
  • kunne anvende og kjenne bruksområdet til aktuelle talegrupper i ICCS
  • kunne utalarmere og koordinere ressurser
  • kunne håndtere ulike meldinger
  • kunne fastslå GPS-posisjonen til en radioterminal
 • kan betjene reserveløsninger
 • kjenne ressursregistret og forstå tilgjengelig informasjon, samt kontakte ressurser på ulike måter
 • kan benytte aktuell løsning for elektronisk samhandling mellom kontrollrom i helsetjenesten og mellom nødetatene, i henhold til de ulike prosedyrenivåene

OPPLÆRINGSSTED
Kursene arrangeres ved HDOs opplæringssenter på Gardermoen

KOSTNAD
Kurset koster kr 1.300,- pr deltager.
Enkel lunsj, kaffe og te er inkludert

ANTALL PLASSER
Totalt 9 plasser pr kurs

HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne
gjennomføre kurset hvor vi har satt et minimum på 6 deltakere.

MÅLGRUPPE
Nye brukere av nødnett som etter endt opplæring skal jobbe som
ambulansepersonell

VARIGHET
Brukeropplæringen gjennomføres på 1 dag ( ca. 7 timer)

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Deltagere må ha gjennomført e-læringen i Nakos-portalen, som er del 1 av sluttbrukeropplæringen.
(finnes her; www.nakos.no – kurs – NØDNETT) Når avsluttende prøve i e-læringen er bestått, skriver kursdeltager ut eget kursbevis for opplæring del 1. Dette kursbeviset fremvises ved oppmøtebasert opplæring.

FAGLIG INNHOLD
Opplæringen skal sikre at alle radioterminalbrukere:

 • har forståelse av nødnettets oppbygning, virkemåte og funksjonalitet
  • kan samhandle i henhold til de ulike prosedyrenivåene i Nødnett
  • kan sambandsstrukturen og ha forståelse for sambandsdisiplin
 • kjenne til radioterminalens grunnleggende funksjonalitet (oppbygging, menystruktur, innhold i menyer)
 • beherske grunnleggende samtalefunksjonalitet:
  • kunne utføre gruppesamtaler og en-til-en samtaler
  • kunne skifte til ulike talegrupper i TMO og DMO
  • kunne bruke hurtigvalg og menyfunksjonalitet
  • kunne bytte nettverksmodus
  • kunne kvittere for utalarmering
  • kunne motta og besvare SDS-meldinger
 • kan å sende statusmeldinger, samt oppkall til kontrollrom (hurtigvalg)
 • kan bruke sikkerhetsalarm, med tilhørende prosedyre
 • kan benytte reserveløsninger ved manglende Nødnettdekning og redusert kapasitet
  • kunne etablere Gateway og Repeater og vite når disse skal anvendes (gjelder spesielt brukere av kjøretøymontert radioterminal)

OPPLÆRINGSSTED
Kursene kan arrangeres lokalt, enten ved en ambulansestasjon eller annet egnet opplæringssted,
eller ved HDOs opplæringssenter på Gardermoen

KOSTNAD
Kurset koster kr 1.300,- pr deltaker. I tillegg betales reiseutgifter for instruktør(-er) dersom oppmøtet er ved andre lokasjoner enn HDOs opplæringssenter på Gardermoen.

Leie av opplæringsterminaler er inkludert

ANTALL PLASSER
Totalt 9 plasser pr kurs

HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne gjennomføre kurset hvor vi har satt et minimum på 6 deltakere.

MÅLGRUPPE
Nye brukere av nødnett som etter endt opplæring er lege i vakt, operatør på en legevaktsentral eller i et akuttmottak

VARIGHET
Brukeropplæringen gjennomføres på ca 4 timer

KRAV TIL FORKUNNSKAPER
Deltagere må ha gjennomført e-læringen i Nakos-portalen, som er del 1 av sluttbrukeropplæringen.
(finnes her; www.nakos.no – kurs – NØDNETT) Når avsluttende prøve i e-læringen er bestått, skriver kursdeltager ut eget kursbevis for opplæring del 1. Dette kursbeviset fremvises ved oppmøtebasert opplæring.

FAGLIG INNHOLD

Opplæringen skal sikre at alle radioterminalbrukere:

 • har forståelse av nødnettets oppbygning, virkemåte og funksjonalitet
  kunne samhandle i henhold til de ulike prosedyrenivåene i Nødnett
  • kan sambandsstrukturen og ha forståelse for sambandsdisiplin
  • kjenner til radioterminalens grunnleggende funksjonalitet (oppbygging, menystruktur, innhold i menyer)
 • beherske grunnleggende samtalefunksjonalitet:
  • kunne utføre gruppesamtaler og en-til-en samtaler
  • kunne skifte til ulike talegrupper i TMO og DMO
  • kunne bruke hurtigvalg og menyfunksjonalitet
  • kunne bytte nettverksmodus
  • kunne kvittere for utalarmering
  • kunne motta og besvare SDS-meldinger
 • kunne å sende statusmeldinger, samt oppkall til kontrollrom (hurtigvalg)
 • kunne bruke sikkerhetsalarm, med tilhørende prosedyre
 • kunne benytte reserveløsninger ved manglende Nødnettdekning og redusert kapasitet

OPPLÆRINGSSTED
Kursene kan arrangeres lokalt, enten i kommunene, eller i samarbeid med den legevaktsentralen kommunen er tilknyttet eller ved HDOs opplæringssenter på Gardermoen.

KOSTNAD
Kurset koster kr 900,- pr deltakere. I tillegg betales reiseutgifter for instruktør(-er)
Leie av opplæringsterminaler er inkludert.

ANTALL PLASSER
Totalt 9 plasser pr kurs

HDO tar forbehold om et tilstrekkelig antall påmeldte for å kunne gjennomføre kurset hvor vi har satt et minimum på 6 deltakere.

Dette er kurs som kan bli aktuelt med andre brukergrupper innen helse, som får tilgang til nødnett.

Kursene tilpasses i samarbeid med kunden i forhold til deres behov.

Ta kontakt med HDO på opplaring@hdo.no for mer informasjon.

Sist oppdatert 13.03.2024