Teknisk bistand

I tillegg til å yte 24/7 support for våre kunder, kan HDO tilby tilleggstjenester som lydlogg og statistikk, bistand ved flyttinger samt rådgivning og teknisk bistand. 

Lydlogg

HDO leverer en sentralisert løsning for lydopptak som ivaretar krav satt i akuttmedisinforskriften. Denne løsningen gir kunde mulighet til å selv hente ut aktuelle lydlogger ved behov. I årlig driftskostnad for lydloggløsningen er det inkludert 2 brukertilganger pr kontrollrom.

For bestilling av lydlogg eller brukertilganger for uthenting av lydloggdata ta kontakt på kundemottak@hdo.no

Se her for detaljert beskrivelse av lydloggløsningen

Statistikk

HDO tilbyr en statistikktjeneste som gir mulighet for fremstilling og uttrekk av data til bruk i statistikk. Dette er en webbasert tjeneste våre kunder enkelt kan nå, samt automatisert uttrekk av grunndata som kunden selv kan prosessere. Tjenesten bestilles som en pakkeløsning, og bruker 2-faktor autentisering ved innlogging.

For bestilling av statistikk-tjenesten, eller videre informasjon inklusiv brukerveiledning, ta kontakt på kundemottak@hdo.no

Flytting

Dersom kontrollrommet skal flytte lokaler er det viktig å kontakte HDO tidlig i prosessen, minimum 6 måneder før. Dette gjelder også dersom teknisk rom skal flyttes internt i nåværende lokasjon. HDO kan bidra med alt fra rådgivning til planlegging og selve utførelsen av flyttingen av kontrollromsutstyret. Erfaringsvis er det viktig at HDO kommer inn tidlig nok i prosessen.

Ved flytting av operatørplass internt i egne lokaler bør HDO få beskjed så tidlig som mulig, men dette kan normalt gjennomføres på kortere bestillingstid enn 6 måneder.

For spørsmål, pristilbud eller bestilling av flytting kan dette sendes til kundemottak@hdo.no

Ny kunde

HDO er opprettet for å drifte og supportere brukerutstyr tilknyttet Nødnett for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten . Via dette har HDO et kundeforhold til mange av helseenhetene i Norge. Dersom det er nye enheter og brukere i helsetjenesten som ønsker å ta i bruk nødnett, ta kontakt med HDO for å opprette et kundeforhold. 

For spørsmål eller ønske om å bli kunde av HDO kan denne henvendelsen sendes til kundemottak@hdo.no

Ny operatørplass

Dersom det er et behov for en eller flere ekstra operatørplasser vil HDO bistå dere med alt dere har behov for i denne prosessen, fra bestilling til installasjon.

For spørsmål, pristilbud eller bestilling av denne tjenesten, ta kontakt med kundemottak@hdo.no

Oppsigelse operatørplass

Dersom det ikke lenger er behov for en eller flere operatørplasser så meldes dette til HDO. Vi bistår i denne prosessen med å sørge for oppsigelse av abonnement og transmisjonslinjer, samt å ta ned igjen utstyret som HDO skal ha tilbake på lager. 

For spørsmål eller bestilling av denne tjenesten ta kontakt med kundemottak@hdo.no

Reserveløsning

Reserveløsning er kontrollrommets ansvar. Dersom det er ønske om en gjennomgang eller rådgivning rundt reserveløsning på telefoni og radio kan HDO bistå med dette.

Reserveløsning knyttet til telefoni avhenger av type lokasjon og kunde. Ved et kontrollrom er det anbefalt en reservetelefon per operatørplass. Det bør også være radioterminal tilgjengelig som reserve dersom operatørplass er nede.

For spørsmål eller bestilling av denne tjenesten kan dette sendes til kundemottak@hdo.no

Telefoni

HDO kan tilby teknisk bistand og rådgiving innenfor mange områder innen telefoni.
For eksempel:

 • Reserveløsning for telefoni.
  Dette avhenger av type lokasjon, og generelt trenger man en reserve telefon per operatørplass som kan benyttes ved eventuelle feil i Nødnett.
 • Mobil ICCS.
  I de tilfeller hvor man ikke sitter kontinuerlig ved en operatørplassen kan HDO bistå med å etablere en lokal bærbar DECT-telefon, som viderekobler alle samtaler fra Nødnett til denne telefonen.
 • Interntelefoni - tverrlinjer mellom hussentral(PABX) og Nødnett(ICCS)
  HDO kan bistå med teknisk bistand for å få på plass telefoni via tverrlinjer mellom deres hussentral(PABX) og Nødnett(ICCS). Dette for å kunne ringe fra en intern telefon til ICCS på Nødnett. Dette er hovedsakelig for lokasjoner som AMK og de legevakter og akuttmottak som benytter internnummer.
 • Rådgivning og generell bistand
  HDO tilbyr rådgivning og bistand innenfor telefoni. For eksempel generelle telefonispørsmål, design av løsning, spørsmål rundt lokal hussentral, reserveløsning, køer, sporing og feilsøking m.m.
 • 116117                                                                                                                                        Kommuner som endrer legevaktstilknytning må melde dette inn til HDO, slik at telefoni-køene fra kommunen blir overført til riktig legevakt. 

For spørsmål eller bestilling av denne tjenesten - ta kontakt med kundemottak@hdo.no

Reservestrøm

Reservestrøm og reserveløsning er kontrollrommets ansvar, men HDO bidrar gjerne med rådgivning. HDO kan tilby teknisk bistand og rådgivning for å kvalitetssikre kontrollromsløsningen i tilfelle strømbrudd. 

For spørsmål eller bestilling av denne tjenesten - ta kontakt med kundemottak@hdo.no

Rådgivning

HDO kan tilby rådgivning innenfor både arbeidsprosesser og beslutninger tilknyttet kontrollromsløsningen og Nødnett som område.
Vi vil alltid være behjelpelig med rådgivning og bistand, for å sikre at dere som kunde har den beste og sikreste løsningen.

For spørsmål eller bestilling av denne tjenesten - ta kontakt med kundemottak@hdo.no

Endring av kundeforhold

Ved planlagt endring i organisering av legevaktstjenesten i ditt område. Ta kontakt med HDO på kundemottak@hdo.no.

Dette kan være:

 • Endring av legevaktstilknytning 
 • Nedleggelse av legevakt
 • Kommune-/fylkessammenslåing
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Endring av tjenester tilknyttet tjenesteavtalen med HDO


Fant du det du lette etter?