logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
bilde av to mennesker som sitter på kontoret ved hver sin pult med mange skjermer

Våre tjenester

HDO har et eier-, drifts- og forvaltningsansvar for alt brukerrelatert utstyr tilknyttet Nødnett i spesialist- og kommunehelsetjenesten. HDO har derfor ansvar for at kommunikasjonsløsningen som benyttes i alle landets akuttmottak, AMK- og legevaktsentraler, samt radioterminaler tilknyttet ambulansetjenesten, leger i vakt, sykehus og øvrige kommunale helsetjenester. 

HDOs ansvar innenfor Nødnett er gitt​ av Helse og omsorgs-departementet på vegne av de 4 regionale helseforetakene. HDO tilstreber seg å tilby en så god tjeneste som mulig for alle som benytter Nødnett i Helse.

HDO sine tjenester kan deles opp i fire hovedområder. For å lese mer om disse kan du følge lenkene under.

Kontrollrom

Radio

Teknisk bistand

Bruk av Nødnett på "nye områder"

Sist oppdatert 05.01.2023