logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Teknisk bistand

Dersom kontrollrommet har planer om flytting, ny operatørplass eller andre endringer, er dette noe HDO ønsker informasjon om så tidlig som mulig i prosessen. Vi bidrar også gjerne med rådgivning til både telefoni, reserveløsning og reservestrøm. Les mer informasjon om dette her. 

Dersom kontrollrommet skal flytte lokaler er det viktig å kontakte HDO tidlig i prosessen, minimum 6 måneder før. Dette gjelder også dersom teknisk rom skal flyttes internt i nåværende lokasjon. HDO kan bidra med alt fra rådgivning til planlegging og selve utførelsen av flyttingen av kontrollromsutstyret. Erfaringsvis er det viktig at HDO kommer inn tidlig nok i prosessen.

Ved flytting av operatørplass internt i egne lokaler bør HDO få beskjed så tidlig som mulig, men dette kan normalt gjennomføres på kortere bestillingstid enn 6 måneder.

For spørsmål, pristilbud eller bestilling av flytting kan dette sendes til kundemottak@hdo.no

HDO er opprettet for å drifte og supportere brukerutstyr tilknyttet nødnett for spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Via dette har HDO et kundeforhold til mange av helseenhetene i Norge. Dersom det er nye enheter og brukere i helsetjenesten som ønsker å ta i bruk nødnettet, ta kontakt med HDO for å opprette et kundeforhold. 

For spørsmål eller ønske om å bli kunde av HDO kan denne henvendelsen sendes til kundemottak@hdo.no

Dersom det er et behov for en eller flere ekstra operatørplasser vil HDO bistå dere med alt dere har behov for i denne prosessen, fra bestilling til installasjon.

For spørsmål og informasjon om denne tjenesten, ta kontakt med kundemottak@hdo.no

Dersom det ikke lenger er behov for en eller flere operatørplasser så meldes dette til HDO. Vi bistår i denne prosessen med å sørge for oppsigelse av abonnement og transmisjonslinjer, samt å ta ned igjen utstyret som HDO skal ha tilbake på lager. 

For spørsmål eller bestilling av denne tjenesten ta kontakt med kundemottak@hdo.no

Reserveløsninger. I henhold til akuttmedisinforskriften skal alle kontrollrom i Nødnett Helse ha en lokal reserveløsning for å betjene telefoni og nødnett når ICCS operatørplasser er ute av drift. Dette kan skyldes feil eller det er et planlagt vedlikehold på utstyr.

Reserveløsning for telefoni skal fortrinnsvis være satt opp med et apparat pr. operatør med den nødvendige funksjonaliteten og kapasiteten som er spesifisert for kontrollrommet. HDO kan levere aktuelle løsninger som beskrevet i HDOs tjenestekatalog.

Reserveløsning for nødnett radio er å benytte bærbare terminaler plassert i lader eller stasjonære Tetra-terminaler fast montert i kontrollrommet. Disse skal hele tiden være påslått og satt opp med avtalt talegruppe.

HDO tilbyr rådgivning og bistand innenfor alt som vedrører telefoni. Det kan være konsultering ifm etablering av lokal IPT-plattform, løsninger for fasttelefoni, mobiltelefoni, skyløsninger som sentralbord og IVR (Interaktiv Voice Response). Videre også rådgivning der det diskuteres beredskap og reserveløsninger.

Ved planlagt endring i organisering av legevaktstjenesten i ditt område. Ta kontakt med HDO på kundemottak@hdo.no.

Dette kan være:

  • Endring av legevaktstilknytning 
  • Nedleggelse av legevakt
  • Kommune-/fylkessammenslåing
  • Virksomhetsoverdragelse
  • Endring av tjenester tilknyttet tjenesteavtalen med HDO


I de tilfeller hvor man ikke sitter kontinuerlig ved operatørplassen kan operatør aktivere omruting av innkommende trafikk til en bærbar telefon. HDO kan bistå med å etablere lokal bærbar telefon som beskrevet i HDOs tjenestekatalog.

Det er lokasjoner som etterspør å kunne internt fra operatørplass, eks. 5-sifret nummer innenfor et lokalt telefoninett for å slippe å ringe via offentlig nett.  Dette kan også gjelde å kunne aktivere personsøk fra operatørplass via det lokale nettet. fra operatør.  HDO kan levere en løsning for dette ved å knytte kundens lokale telefoniplattform til HDOs sentrale plattform.

HDO drifter nødnumrene 116 117 og 113 på vegne av Helsedirektoratet. I den forbindelse må HDO være oppdatert på hvilken AMK- eller legevaktsentral alle landets kommuner hører til for at den nødstilte skal bli rutet til nærmeste AMK eller legevaktsentral. Det er derfor viktig at alle endringer av kommunenes tilhørighet meldes til HDO.

For spørsmål eller bestilling av teknisk bistand / rådgivning - ta kontakt med drift@hdo.no

Sist oppdatert 05.04.2022