logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
Grafisk illustrasjon for digital kommunikasjon eller noder

Prosjekter

Det er stor aktivitet med store og små prosjekter i HDO. Her kan du lese om noen av de.

​​

Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

Prosjekt for anskaffelse, etablering og utskiftning av dagens ICCS, til en ny og moderne løsning.
Kommunikasjonsløsning for Akuttmedisinsk Kjede (KAK)
Grafisk illustrasjon for digital kommunikasjon eller noder

Nasjonal medielogg

Prosjekt for anskaffelse, levering og vedlikehold av ny nasjonal medielogg. 

Nasjonal medielogg
To hender med en mobiltelefon som viser en mikrofon

Nytt nødnett

HDOs rolle i DSBs prosjekt for planlegging av en fremtidsrettet, sikker og robust løsning for kommunikasjon og informasjonsdeling.  

Nytt Nødnett
Grafisk ullustrasjon av kommunikasjon

Nødnett på tvers av landegrenser

Inter Systems Interface (ISI/NOSE) Tjenesten 'Bruk i Sverige' tatt i bruk i helsetjenesten. Nå kan nødetatene kommunisere på tvers av landegrensene mot Sverige og Finland.
Nødnett på tvers av landegrenser
Bilde av en gruppe mennesker foran ambulanser. Noen i ambulanseklær og noen i dress
Sist oppdatert 01.07.2024