logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Utleie av opplæringsmateriell og lokaler

HDO tilbyr utleie av radioterminaler for lokal opplæring og utleie av kurslokalet på Gardermoen.

Kurslokasjon Gardermoen


I tillegg til de kursene som arrangeres av HDO er det mulig å leie et klasserom på Gardermoen. Lokalene er satt opp med ICCS posisjoner, og ene klasserommet har også integrasjon mot AMIS og Transmed. Kjør egne sluttbrukerkurs på ICCS, egne spesial tilpassede kurs, organiser øvelser, og bruk egne instruktører til å gjennomføre opplæringen. Dette er en smart måte å holde egne instruktører «i live». Det å reise bort fra eget arbeidssted for å gjennomføre opplæringen gir ofte mer konsentrert og fokusert opplæring med mindre distraksjoner fra omgivelsene. HDO kan også stille med instruktør - ta kontakt med opplaring@hdo.no.

Kurslokalet behøver ikke benyttes kun til nødnettopplæring.

For mer informasjon se HDO opplæringssenter Gardermoen


I tillegg til klasserommet som HDO har på opplæringssentret på Gardermoen, er det et lite møterom med maksimal kapasitet på 10 personer.
Møterommet er utstyrt med prosjektor, lerret og whiteboardtavle, samt internett-tilknytning.
Møterommet kan leies ut til brukere av helsetjeneste dersom det ikke er annen aktivitet som pågår. Nødnettsrelaterte kurs prioriteres.

HDO har klassesett pr radiotype til utlån. Dette lånes ut på forespørsel med leiekostnader som dekker HDO sine utgifter i forhold til abonnement og logistikk knyttet til utleie.
Siden HDO kun har begrensett antall klassesett av hver radiotype så kan det ikke gis garanti for at det er ledig klassesett på ønsket tidspunkt. Det er derfor viktig å involvere HDO tidlig i planleggingen av kurs/øvelser for å være sikre på å få leie radioterminaler.

Tjenester som inn

går:
Utleie av klassesett på inntil 20 radioer, forberedelse, sending og mottak av utstyr etter øvelse/opplæring.

Tjenesten inneholder:
Klargjøring av radioterminaler inkl. konfigurering av radioterminaler og pakking av klassesett
Forsendelse av klassesett til avtalt sted.
Support under kurs/øvelser ved feil på radioterminaler
Pakkelapp for retur av klassesett etter endt opplæring/øvelse
Abonnementskostnad til DSB for radioterminal
 
Pris og betaling:
Tjenesten bestilles ved skriftlig bestilling til HDOs kundemottak (kundemottak@hdo.no) (bruk skjemaet for innmelding av endringsønsker/bestilling av tilleggstjenester).

Kostnadsoverslag:
Utlån av radioterminal kr. 350,- pr stk pr uke
Dersom dere ønsker å leie radioterminalene for flere uker påløper ytterligere kr. 87,50,- pr stk pr uke
I tillegg kommer utgifter til forsendelse til/fra HDO (postens satser).

Minimumsutleie klassesett a 10 stk.
Ved behov for et annet antall radioer ta kontakt for pristilbud.

Skader og tap på utstyr lånt fra HDO må dekkes av lånetaker.

Retur etter leieperioden slutt:
Radioterminalene skal returneres så snart leieperioden er over, hvis ikke vil det påløpe ytterligere leiekostnader.

Tjenester etc. som ikke inngår:
Omkonfigurering og endringer som skjer pga. manglende eller feil underlag fra leietaker, også evt. andre transportkostnader etc. må dekkes av leietaker.

  • ​Instruktørutgifter
   • Forberedelser av spesialtilpassede kurs - kr 1 100,- pr time
   • I tillegg betales deltakeravgift etter avtale og reiseutgifter for instruktør
  • ​Kurspriser (full pakke - inkl leie av kursutstyr og instruktør)
   • Kontrollrom- og instruktøropplæring - kr 1.300,- pr dag/pr deltaker
    • Priseks:     3 dagers kurs - kr 3.900,- pr deltaker
    • Priseks:     4 dagers kurs - kr 5.200,- pr deltaker
    • Radioterminalopplæring ambulansepersonell - kr 1.300,- pr deltaker / max 10 delt.
     • I tillegg betales reiseutgifter for instruktør
    • Radioterminalopplæring legevakt, akuttmottak og leger i vakt - kr 900,- pr deltaker / max 10 deltakere
     • I tillegg kommer reiseutgifter for instruktør(er)
   • Leie klasserom Gardermoen
    • Kr 2.500,- pr dag
     • Dagsleie inkl. enkel lunch, samt div utgifter (kontorrekvisita, kaffe, te, etc)
    • Priseks:      3 dagers utleie - kr 7.500,-
   • Leie møterom Gardermoen
    • ​​kr​​ 2.7​​​50,- pr. dag, inkl enkel lunch, kaffe, te etc
   • Utlån av klassesett med radioterminaler til opplæring
    • Utlån av radioterminal - kr 350,- pr stk / pr uke
    • Leie utover flere uker - kr 87,50- pr stk / pr uke
    • Minimumsutleie er et klassesett à 10 radioer
    • I tillegg kommer fraktkostnader etter statens satser   Sist oppdatert 03.01.2023