Hodesett

Gode hodesett er viktig for operatørene på AMK-sentralene, akuttmottak og legevaktsentralene. På denne siden finner du  noe informasjon om hodesett, hvilke hodesett som HDO "anbefaler" og aktuelt tilbehør knyttet til kontrollromsløsningen.

Hodesett til operatørplass nødnett


Hodesett er en viktig del av hverdagen på kontrollrom.

HDO sin tidligere rammeavtale relatert til innkjøp av hodesett har løpt ut.
HDO er i en prosess hvor vi vil vurdere hvorvidt vi skal lyse ut en ny rammeavtale på hodesett, noe vi vil komme tilbake med informasjon om ila av året.

Inntil videre anbefaler HDO å kjøpe hodesett der man har egne avtaler, eller mulighet for innkjøp av hodesett. HDO henviser fortsatt til listen over godkjente hodesett ilenger ned. Vi er klar over at flere av disse kan ha gått ut av produksjon, men de kan muligens ha kommet i en ny/oppgradert versjon. HDO anbefaler at alle hodesett dere benytter ifbm. kommunikasjonsløsningen må testes ut i form av at de gir en god kvalitet og stabilitet. Både mot telefoni og radio. Bruk av alle andre hodesett enn de som er godkjent og anbefalt skjer fortsatt på eget ansvar. HDO påberoper seg muligheten til å si at man som kunde må benytte et godkjent hodesett for at vi skal tilby support relatert til lydproblemer.
HDO vil så klart bistå så langt det lar seg gjøre, og hjelpe til med det vi kan!

 
 

Viktig informasjon knyttet til hodesett


HDO gjør videre oppmerksom på følgende:

Bruk av hodesett for optimal lyd ved kontrollrom 

Det som har mest å si i forhold til kvaliteten på lyd ut fra hodesett er hvordan man bruker og plasserer mikrofonen i forhold til munnen.
I tillegg til eventuelle innstillinger på trådløse hodesett.
Det er viktig å individuelt prøve seg frem med både plassering av mikrofon og innstillinger for å oppnå best mulig.
Her er en link til en video produsert av 'Prehospital klinikk SSHF' som omhandler 'Mikrofonplassering i AMK'.
Den gir en av god beskrivelse på hvordan man skal plassere mikrofon for å oppnå best mulig lyd.

I forbindelse med lyd inn er det viktig at innringeren plasserer sin mikrofon korrekt for å oppnå optimal lyd. I tillegg bør man kontrollere at lydnivåene for innkommende anrop er innstilt korrekt, slik at lyden hverken er for lav, eller for høy.

Sikkerhet ved bruk av trådløse hodesett

Det er en mulighet for at disse kan avlyttes av noen som har god kunnskap om hvordan dette kan gjøres. Sett ut i fra et sikkerhetsperspektiv anbefaler HDO derfor trådbaserte hodesett, men har forståelse at dette ikke er hensiktsmessig i alle arbeidsmiljøer.

Support:

HDO kan kun levere support på hodesett som er levert gjennom nødnettleveransen. Feil og/eller problemer med hodesett som er kjøpt via andre leverandør på hodesett, som f.eks. gjennom rammeavtalen HDO har inngått, må tas opp med aktuell leverandør. Dersom tilpasning av nye hodesett krever endring på ICCS, må det sendes forespørsel til HDO på drift(at)hdo.no som da vil vurdere om dette vil være mulig.

Kabel for å koble til ekstra hodesett ved opplæring på legevakt og akuttmottak

Beregnet på Plantronics hodesett; «KIT, Y-Adapter Trainer» - Delenummer: 27019-01

Tilkoblingsmuligheter: Ny CICCS løsning (USB).
Hodetelefoner av typen Plantronics.
Mulighet for tilkobling: 

To Plantronics hodetelefoner kan kobles til ny ICCS løsning for opplæring, via en kabel. Kabel settes inn mellom kabel i fra PC og hodesettene. Via flipp bryter kan man styre hvem som prater. Bare en kan prate av gangen.
Kommentar (HDOs vurdering):

Denne kabelen fungerte bra, og kan være et godt tilbud for opplæring på en plass. Det var mulig å koble to Plantronics hodesett mot ny ICCS-løsning, og man kunne styre hvem som pratet via en bryter. Kvalitet på lyd inn og ut hadde det ingen påvirkning på, og det fungerte fint.

Anbefalt:

Ja, anbefalt til opplæringsbruk på ny ICCS-løsning.Testede hodesett

HDO har gjennom egne observasjoner og testing ute hos noen utvalgte lokasjoner, gitt kommentar og anbefalinger til de ulike hodesettene, men HDO kan ikke på noen måte anbefale andre enn de som følger med i leveransen av nødnettutstyr. Dette ut i fra et driftsperspektiv. Slik at bruk av andre hodesett en det som leverandør av nødnettløsningen står inne for, blir på eget ansvar. 

Godkjente anbefalte hodesett

Sennheiser HME46 

Tilkoblingsmuligheter: Standard ICCS løsning (Lemo plugg) og Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Nei – Trådbasert
Push-to-talk: Ja
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Dette hodesettet kom best ut av HDOs testing. Det har meget god lyd og mikrofon. Det har god komfort og støydemping. Noen få syntes de kunne bli klamme på ørene over lengre tids bruk. Ett øre versus to ører er en individuell preferanse etter arbeidsplass og personlig ønske. Det har PTT, men kommer dessverre ikke i trådløs versjon.

Anbefalt: Ja
Sterkt anbefalt til kontrollrom hvor man ikke trenger å bevege seg mye. 

Plantronics Encore 510 / Plantronics Encore 520

Tilkoblingsmuligheter: Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Nei – Trådbasert (Ja, med CA 12 CD, ikke optimalt)
Push-to-talk: Nei
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDO’s vurdering):

Hodesettet kom greit ut av testingen. Det har grei lyd inn og ut, gode øreputer og støydemping. Kan bli trådløst med CA 12, men dette er ikke optimalt.

Anbefalt: Ja 

Passer best der man ikke trenger trådløse hodesett.

Sennheiser SC 630 / Sennheiser SC 660

Tilkoblingsmuligheter: Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Nei – Trådbasert
Push-to-talk: Nei
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDO’s vurdering):

Hodesettet kom greit ut av HDOs testing. Det har OK lyd inn og ut. Det har grei komfort og støydemping. Et minus er at det ikke har justerbar mikrofonarm, slik at lyd ut kan bli noe lav grunnet avstand mellom munn og mikrofon.

Anbefalt: Ja

HDO anbefaler dette, men gjør oppmerksom på at det passer best der man ikke er avhengig av trådløst hodesett.

Sennheiser DW Pro 1 / Sennheiser DW Pro 2

Tilkoblingsmuligheter: Std. ICCS løsning (Lemo plugg) og Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Ja
Push-to-talk: Nei (Mulighet for å mute mikrofon på og av)
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Dette trådløse hodesettet kom best ut av HDOs testing. Det har god lyd inn og ut, og har god komfort og grei lyddemping. Det opplevdes imidlertid noen mindre utfordringer med lade punktene.

Anbefalt: Ja.

Passer godt til lokasjoner som f.eks. akuttmottak, hvor bevegelighet er viktig.
Hodesett med et øre passer ikke i støy fylte miljøer, men dette er individuelt. Les sikkerhet ved trådløse headsett lenger opp.


Brukertips om Sennheiser trådløse hodesett

Til brukere av Sennheiser DW Trådløs hodesett.
HDO får ofte henvendelser fra brukere av dette hodesettet, og som oftest så er det feil innstillinger på selve enheten som er årsaken til manglende lyd eller tale.

HDO legger derfor ut en egen kortversjon av innstillingene som SKAL være på dette hodesettet for at dette skal fungere optimalt.

Dobbelt sjekk at følgende innstillinger er aktive:

Basestasjonen:
   - PC Led er PÅ (dersom den ikke er detà trykk på venstre PC knapp på den firkantede basestasjonen)

   - Blå LED skal være på. (det midterste lyset) Trykk på midtknappen dersom dette ikke er på. (dersom dette lyset er rødt, er mikrofonen mutet)

Hodesettet: 
    - Her skal blå LED lampe blinke ca hver 3 sekund (dersom denne ikke blinker trykk på midt knappen på base stasjonen slik at denne lyser)


For mer informasjon se veiledning her Sennheiser.pdf

Plantronics Supra Plus HW351N / Plantronics Supra Plus HW361N

Tilkoblingsmuligheter: Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Nei – Trådbasert (Ja, med CA 12 CD, ikke optimalt)
Push-to-talk: Nei
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Det er Plantronics HW351 som standard følger med leveransen til den justerte kontrollromsløsningen. Det er et helt greit hodesett, med OK lyd inn og ut, men med mindre god komfort og lyddemping. To øreklokker gir noe bedre komfort og lyddemping, men ikke mye.

Anbefalt: Ja

HDOs anbefaling er at dette er et greit nok hodesett, men det settes ikke veldig høyt på lista pga litt for dårlig komfort og lyddemping.


Plantronics CS 510 / Plantronics CS 520

Tilkoblingsmuligheter: Std. ICCS løsning (Lemo plugg) og Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Ja
Push-to-talk: Nei (Mulighet for å mute mikrofon på og av)
Øreklokker: 

Mono (ett øre)
Duo (to ører)
Kommentar (HDO’s vurdering):

Dette trådløse hodesettet kom godt ut av HDOs testing. Det har god lyd inn og ut, og har grei komfort og lyddemping.

Anbefalt: Ja.

Passer godt til bl.a. akuttmottak, hvor bevegelighet er viktig.
Hodesett med et øre passer ikke i støyfylte miljøer, men dette er individuelt. 


Godkjent, men ikke anbefalte hodesett

Det er flere hodesett som er godkjent for bruk til nødnettutstyret, men som HDO gjennom testing ikke har funnet like gode som de hodesett som står under testede anbefalte hodesett.

Dette gjelder:

Imtradex Airtalk XD

Tilkoblingsmuligheter: Std. ICCS løsning (Lemo plugg) og Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Nei – Trådbasert
Push-to-talk: Nei
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Dette hodesettet har god lyd og mikrofon. Det sitter dog ikke så godt på hodet grunnet tung kabel, og noe små øreputer (skal være å få med noen som er litt større). Samt støydempingen oppleves heller ikke som god nok.

Anbefalt: Står dessverre ikke høyt på HDOs liste over anbefalte hodesett.


Plantronics 2 Kanals med Lemo

Plantronics 2 Kanals med Lemo
Tilkoblingsmuligheter: Std. ICCS løsning (Lemo plugg)
Trådløs: Nei – Trådbasert
Push-to-talk: Ja
Øreklokker: Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Hodesettet hadde ikke særlig god lyd, hverken inn eller ut. Det som trekker mest ned ifht dette hodesettet er at det har en litt for tung kabel. Pluss for PTT.

Anbefalt: Nei.

HDO anbefaler ikke dette, hovedsakelig pga tung kabel.

Plantronics Encore 710 / Plantronics Encore 720

Tilkoblingsmuligheter: Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Nei – Trådbasert (Ja, med CA 12 CD, ikke optimalt)
Push-to-talk: Nei
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Hodesettet hadde helt OK lyd inn og ut, samt øreputer og støydemping. Det er dog noe spinkelt.

Anbefalt: Nei

HDO anbefaler ikke dette pga. spinkelheten. 


Plantronics Savi W710 / Plantronics W720

Tilkoblingsmuligheter: Std. ICCS løsning (Lemo plugg) og Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Ja
Push-to-talk: Nei (Mulighet for å mute mikrofon på og av)
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Et helt greit hodesett, med god lyd inn og ut, grei komfort og lyddemping.  Det er dog en del knapper på basen, som kan bli en potensiell kilde for feil.

Anbefalt: Nei

Det har god lyd inn og ut, men HDO anbefaler ikke dette på bakgrunn av for mange knapper på base (mulig feilkilde). 

Plantronics CA 12 CD + Plantronics Supra Plus HW361N

Tilkoblingsmuligheter: Std. ICCS løsning (Lemo plugg) pg Justert CICCS løsning (USB)
Trådløs: Ja
Push-to-talk: Ja
Øreklokker: Mono (ett øre) og Duo (to ører)

Kommentar (HDOs vurdering):

Dette er en semi-trådløs løsning for Platronics hodesettene, som er trådbasert. Dette innebærer en «boks» og sender med flere knapper som kan være en kilde for feil, men har et pluss med PTT.

Det fungerer greit med de hodesettene som kan kobles til, men lyd kan variere noe. Senderen med PTT kan være noe klumpete å bære på, for et trådløst hodesett.

Anbefalt: Nei

Noe tungvint løsning, med en noe klumpete kabel. Den er trådløs, men samtidig ikke trådløs.
Fant du det du lette etter?