logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
En datamaskin på et skrivebord

Hodesett

Gode hodesett er viktig for operatørene hos både AMK-sentralene, akuttmottakene og legevaktsentralene. Her finnes informasjon for å kunne skaffe riktig hodesett knyttet til aktuell kontrollromsløsning. 

​Oppgradering av løsningen for lyd i AMK

HDO skal oppgradere løsningen for lyd i AMK denne våren. Det betyr at alle eksisterende hodesett som har en plugg av typen «Lemo» må byttes ut. Dersom hodesettet plugges direkte inn i panelet på operatørbordet (PIP) er det et hodesett med «Lemo» plugg.

De nye hodesettene kommer i all vesentlighet til å være som i dag bortsett fra at de har en annen plugg som er av typen «Binder». HDO leverer alt av utstyr som trengs for å kunne bruke operatørplassen etter oppgraderingen. Dette betyr at når vi er ferdig med oppgraderingen har vi erstattet PIP/Lemo med uttak for Binder, og hodesettene er erstatt av nye hodesett med Binder plugg. Alle operatørplasser blir utstyrt med 3 hodesett av den nye typen. Dersom det er behov for flere hodesett må disse kjøpes inn av AMK. Alle de gamle hodesettene med Lemo må håndteres som EE-avfall i sykehusets avfallsordning.

Det blir noen endringer i hvordan operatørplassen kan brukes med to hodesett samtidig (medlytt). Begge hodesett må ha samme status på lydkanaler og mute etc. Begge hodesett må også være av samme type.

Hodesett til operatørplasser på AMK-sentral

Dersom det er behov for nye hodesett før oppgraderingen gjennomføres vil vi sterkt fraråde å kjøpe hodesett av samme type som brukes i dag («Lemo») siden de uansett blir ubrukelige etter oppgraderingen. For å sikre at hodesettene kan brukes på den nye løsningen vil vi anbefale at det utelukkende kjøpes inn hodesett med plugg av typen «Binder». Siden det ikke er mulig å plugge de nye hodesettene inn i eksisterende uttak på plassen må det i tillegg anskaffes en overgang mellom «Lemo» og «Binder». Denne kan anskaffes fra den leverandøren som det kjøpes inn hodesett fra.

HDO anbefaler hodesettet Epos (Sennheiser) HME46 Binder. 

​Epos (Sennheiser) HME46 Binder

Kan kjøpes her: https://allegra.no/produkt/sennheiser-hme46-binder/

​​Hodesett til akuttmottak og legevaktsentraler

​​​Det vil ikke være noen endring i lyd og oppsett for hodesett til akuttmottakene eller legevaktsentralene. Vi anbefaler derfor samme løsning som tidligere; USB-hodesett med DA series-adapter. ​

Det er anbefalt med minst to hodesett per operatørplass for små kontrollrom.

legevaktsoperatør med skjermer og headset


Hva er MPOS? (for AMK-sentraler)

Operatøren kobler i dag inn sitt hodesett inn i et uttak (PIP modul) på arbeidsbordet sitt. Dette uttaket får lyden analogt på egne kabler rett fra det tekniske rommet. Med MPOS blir dette endret slik at lyden transporteres digitalt helt frem til operatørplassen. Vi må derfor ta lyden ut fra ICCS PC-en på arbeidsbordet ved hjelp av en ny boks. Denne boksen har en annen type plugg (Binder) enn den gamle løsningen (Lemo), men det kan anskaffes helt identiske hodesett (f.eks. Sennheiser HME46) som benytter den nye istedenfor den gamle pluggen. Dersom nye hodesett skal benyttes på de gamle uttakene på arbeidsbordene må det brukes en overgangsplugg mellom for at det skal fungere. Det fungerer ikke med gamle hodesett på de nye uttakene.​

Ved bestilling av nye operatørplasser, eventuelt dersom det skulle oppstå en feil på eksisterende operatørplass, er det en risiko for at den blir erstattet med en MPOS-løsning dersom det ikke er mulig å oppdrive reservedeler til det gamle utstyret. Derfor anbefales AMK å starte med innkjøp av hodesett med ny plugg (feks Sennheiser HME46 Binder) og overganger til den gamle løsningen (Lemo til Binder) allerede nå. Dette hodesettet kommer også til å kunne brukes på nytt kommunikasjonssystem for akuttmedisinsk kjede (KAK). 

Viktig informasjon knyttet til hodesett

HDO gjør videre oppmerksom på følgende:

Bruk av ​hodesett for optimal lyd ved kontrollrom 

Det som har mest å si i forhold til kvaliteten på lyd ut fra hodesett er hvordan man bruker og plasserer mikrofonen i forhold til munnen. I tillegg til eventuelle innstillinger på trådløse hodesett. Det er viktig å individuelt prøve seg frem med både plassering av mikrofon og innstillinger for å oppnå best mulig. Her er en link til en video produsert av 'Prehospital klinikk SSHF' som omhandler 'Mikrofonplassering i AMK'Den gir en av god beskrivelse på hvordan man skal plassere mikrofon for å oppnå best mulig lyd.

I forbindelse med lyd inn er det viktig at innringeren plasserer sin mikrofon korrekt for å oppnå optimal lyd. I tillegg bør man kontrollere at lydnivåene for innkommende anrop er innstilt korrekt, slik at lyden hverken er for lav, eller for høy.

Sist oppdatert 24.01.2023