logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Radioterminaler

HDO har et meget dyktig team for mobile enheter/radioterminaler. De står på for å gi HDOs kunder og brukere av nødnettutstyr best mulig service og hjelp når du trenger dette.

En person som jobber med radioterminaler

Har du behov for hjelp/støtte knyttet til Radioterminaler/TETRA nettet etc., ta kontakt med HDOs 1.linje:

Serviceportal

 • Telefon: 61 18 28 00 alt. 08915 

HDO drifter og supporterer over 8 000 radioterminaler for Helsepersonell i Norge.

En radioterminal er en digital kommunikasjonsenhet som har mange likhetstrekk med en mobiltelefon. Den er noe mere robust og forenklet, og kommuniserer via radiosignaler med TETRA-teknologi. Radioterminalen benytter seg av TETRA-teknologi for å gi helsepersonell mulighet til å kommunisere sikkert og trygt innad i Helse, samt mot andre nødetater og beredskapsbrukere ved behov. En radioterminal er større og mer robust for at de skal tåle påkjennelsen de blir utsatt for i sin tjeneste. Alt fra vann til støt, og fall fra høyder.

Med en radioterminal i Nødnett kan man kommunisere sammen på flere former:

 • En til en samtale, en telefonsamtale i radionettverket.
 • En til mange samtale, via en talegruppe(kanal) i radionettverket. 
 • Via SDS meldinger, som tilsvarer SMS i telefoninettverket.
  • Disse meldingene kan brukes til å kommunisere pre-definerte meldinger i tekstformat, for å oppnå raskere og konsis kommunikasjon.
  • Samt muligheten for å kommunisere lengre skriftlige meldinger ved behov.
 • Radioterminalen har mulighet for sikkerhetsalarm, når operatøren har behov for akutt hjelp. Dette gir helsepersonellet en ekstra trygghet i alvorlige situasjoner.
 • Radioterminalen kan i tillegg kommunisere med det kommersielle telefoninettverket. Dette for å kunne kommunisere med pasienter, leger og andre eksterne.

HDO selger ikke tilbehør til radioterminaler selv, men dette kan skaffes fra flere forskjellige underleverandører.
Aktuelt tilbehør kan for eksempel være:

 • Ekstra batterier
 • Batteriladere
 • Billader
 • Monofon
 • Øreplugger
 • Handsfreeløsning til bil
Leverandørene vil guide dere og anbefale utstyr tilpasset deres spesifike ønsker og utfordringer.
Aktuelle leverandører av tilbehør til radioterminaler:

TCConnect (http://www.tcconnect.no/). (Motorola radioterminaler)

Northcom (https://www.northcom.no/). (Sepura radioterminaler)

I tillegg finnes det flere​ andre som leverer tilbehør til radioterminaler.

Bestilling av nye radioterminaler gjøres ved henvendelse til kundemottak@hdo.no

HDO har laget en løsning for fjernprogrammering av følgende type radioer:

 • Sepura STP9000 og SRG 3900
Sepura radioterminaler

Sepura

 • Motorola MTP 3000-serien og MTM 5000-serien
Motorola radioterminal

Motorola

Dette bidrar til at HDO effektivt kan omprogrammere radioterminaler som er i bruk. På denne måten slipper man mye manuelt arbeid og lange reiseveier. 

Kundene/brukerne må selv sørge for at radioterminalene blir omprogrammert når det gis varsel om at dette er nødvendig. Radioterminaler med utdatert konfigurasjon eller programvare vil kunne sperres ut av nettverket.

For å kunne bruke en radioterminal i Nødnett, så er det krav til opplæring før bruk.
HDO bistår gjerne med relevant opplæring og kan kjøre kurs for nye brukere / oppfriskningskurs for allerede etablerte brukere.

Ta kontakt med HDO for opplæring og kurs, eller klikk på linken nedenfor for å sjekke ut HDOs kurskalender.

Opplæring

Har du behov for hurtigguider til din radioterminal i Nødnett, kan du ta kontakt med HDO: opplaring@hdo.no​ 

Sepura STP9000:

STP9000 brukerveiledning

Link til digital hurtigguide

Link til utskriftsvennlig hurtigguide

Sepura SC20 / SC21

SC20 / SC21 brukerveiledning

Link til digital hurtigguide

Link til utskriftsvennlig hurtigguide

Motorola MTP3250 / MTP850:

MTP3250 / MTP850 brukerveiledning

Link til digital hurtigguide

Link til utskriftsvennlig hurtigguide

Talekvalitet har alltid vært viktig for personell i nødetatene, dette for å kunne kommunisere raskt og tydelig når det haster og situasjonen er kritisk.

Nødnettet har gjort et stort løft i talekvalitet for personell i nødetatene. Det ligner litt på DAB og har klar tale helt til det evt. blir for dårlig signal, hvor man da mister kommunikasjonen/signalet helt. Ved oppstarten av det nye Nødnettet var det noe utfordringer med talekvalitet, som til dels skyldtes at man jobbet med å tilpasse og optimalisere nettverket. Det er nå gjort et godt stykke arbeid for å få dette så godt som mulig, men Norge er et langt land med store geografiske utfordringer, slik at det er en kontinuerlig jobb å opprettholde god dekning og tale overalt. 

Noen kan synes at talekvaliteten i Nødnett ikke er like bra som på en mobiltelefon. Det skyldes at man benytter seg av radioteknologi med de begrensninger denne har. Det jobbes med nye teknologier for fremtiden, og talekvalitet er i senter av dette.

Om du opplever problemer med talekvalitet der du mener det bør være god dekning og tale, er det viktig for HDO at du melder inn dette. Slik at HDO kan følge opp mot leverandør av nettverket, og om det er mulig å gjøre noe med det.
Optimalt ønsker HDO at det helst prøves med flere radioterminaler på samme sted før man melder inn problemet. Hvis det fortsatt oppleves problemer, noterer du plasseringen, tidspunktet for den dårlige talekvaliteten og hvilken talegruppe du var på. Om du har mulighet setter HDO og leverandøren stor pris på om det kan leses av signalstyrken, og hvilken mast radioterminalen er koblet opp mot (HDOs 1.linje kan også hjelpe deg med dette, men da må du fysisk være på stedet hvor problemet oppsto). Meld deretter dette inn til HDOs 1.linje (se kontaktinfo øverst på siden).

I alle bygg over en viss størrelse vil det mest sannsynlig være et behov for innendørsdekning, eller i bygg som har spesielt behov for innendørsdekning. Det vil her være utbygger/eier som er ansvarlig for at dette kommer på plass. Dette for å gi nødetatene det sambandet de har behov for ved en eventuell hendelse i bygget.

Har man spørsmål om innendørsdekning kan man ta kontakt med HDOs 1.linje (se kontaktinfo øverst på siden).

Det er viktig for HDO at våre kunder skal ha best mulig dekning på sitt samband.

Sliter man med dårlig dekning i et større område over en lengre periode, eller på en kritisk lokasjon kan HDO bistå. Først vil HDO forsøke å gjøre en initiell feil-søking og -retting. Om dette ikke er tilstrekkelig kan det være aktuelt med en dekningsmåling, som HDO kan bistå med å arrangere. Dette vil gi den nødvendige informasjonen nettverksleverandøren har behov for for å få optimalisere dekningen og talekvaliteten.

Har man spørsmål om dekningsmåling kan man ta kontakt med HDOs 1.linje (se kontaktinfo øverst på siden).

 • Radioterminalen slår seg av uventet -> Sjekk om batteriet ditt er gammelt og om det er ladet opp i forkant av bruk.
 • Har du omprogrammert radioterminalen din, og ikke kommer på nett i etterkant? ->  Sjekk om du har husket å stille radioterminalen på en talegruppe.
 • Får ikke omprogrammert radioterminalen -> Sjekk om du har husket å ta av kontaktbeskyttelse (blå dråpe).
 • Får ikke ladet batteriet -> Rengjør bunnkontakten/kontaktpunktet til batteriet og laderen.
  NB! Antatt levetid på et batteri er estimert 2 til 3 år.
 • Har dårlig dekning -> Forsøk å kryssbytte antenne, og sammenlign med en annen tilsvarende radioterminal. Hvis dette ikke fungerer ta kontakt med HDOs 1.linje (se kontaktinfo øverst på siden).

Sist oppdatert 05.01.2023