Hva er Nødnett


Nødnett er et lukket og sikkert kommunikasjonsnettverk for nødetatene i Norge.
Det er via dette nettverket nødetatene i Norge kommuniserer internt innad i sine respektive etater, samhandler på tvers av etatene, og med andre beredskapsbrukere ved hendelser som har et behov for det. 

Nødnett er radio nettverk basert på TETRA-teknologi, som er den meste utbredte formen for teknologi tilknyttet "Public Safety Networks" (Nettverk for Nødetater) rundt omkring i verden. Brukerne av Nødnett i Norge er meget godt fornøyd med deres nye hjelpemiddel, som bidrar til å redde liv og holde Norge trygt. 
Mange brukere sier at det er som natt og dag i forhold til den gamle kommunikasjonsløsningen, og at det gir dem mye bedre dekning, talekvalitet og operasjonelle muligheter.

Noe mer teknisk om Nødnett:

Nødnettet baserer seg på å være et trygt og sikkert kommunikasjonsnettverk for Nødetatene. Det innebærer sikker kryptering av all kommunikasjon mellom brukere, duplisering av komponenter i nettverket for å sikre redundans, og nødstrøm i tilfelle utfall av strøm fra strømnettet. 

Teknisk sett baserer det seg på radioterminaler hos personell i Helse som kommuniserer over TETRA (Nødnett), og radiosendere i master i en spesifikk struktur for å gi best mulig dekning av Norges areal. Med redundante (doble) kommunikasjonslinjer fra radiosenderne og inn til kjernekomponentene i nettverket. Også kjernekomponentene er i seg selv doble for å sikre best mulig tilgjengelighet, og i tillegg med egne redundante kommunikasjonslinjer seg imellom. På denne måten sikrer man trygg og stabil kommunikasjon mellom personell som benytter Nødnett, og deres operasjonssentraler.

Her er en link til en video for å gi bedre forståelse av hva Nødnett er:

Video om NødnettHer er en link til en annen video for å gi et historisk og aktivt innblikk i hva Nødnett vil innebære:
Historisk og aktiv video om Nødnett


Fant du det du lette etter?