logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Hva er Nødnett

Nødnett er et lukket og sikkert kommunikasjonsnettverk for nødetatene i Norge.Det er via dette nettverket nødetatene i Norge kommuniserer internt innad i sine respektive etater, samhandler på tvers av etatene, og med andre beredskapsbrukere ved hendelser som har et behov for det. 

Nødnett er radio nettverk basert på TETRA-teknologi, som er den meste utbredte formen for teknologi tilknyttet "Public Safety Networks" (Nettverk for Nødetater) rundt omkring i verden. Brukerne av Nødnett i Norge er meget godt fornøyd med deres nye hjelpemiddel, som bidrar til å redde liv og holde Norge trygt. 
Mange brukere sier at det er som natt og dag i forhold til den gamle kommunikasjonsløsningen, og at det gir dem mye bedre dekning, talekvalitet og operasjonelle muligheter.

Noe mer teknisk om Nødnett:

Nødnettet baserer seg på å være et trygt og sikkert kommunikasjonsnettverk for Nødetatene. Det innebærer sikker krypterin​​g av all kommunikasjon mellom brukere, duplisering av komponenter i nettverket for å sikre redundans, og nødstrøm i tilfelle utfall av strøm fra strømnettet. 

Teknisk sett baserer det seg på radioterminaler hos personell i Helse som kommuniserer over TETRA (Nødnett), og radiosendere i master i en spesifikk struktur for å gi best mulig dekning av Norges areal. Med redundante (doble) kommunikasjonslinjer fra radiosenderne og inn til kjernekomponentene i nettverket. Også kjernekomponentene er i seg selv doble for å sikre best mulig tilgjengelighet, og i tillegg med egne redundante kommunikasjonslinjer seg imellom. På denne måten sikrer man trygg og stabil kommunikasjon mellom personell som benytter Nødnett, og deres operasjonssentraler.​

Video om NødnettSist oppdatert 01.10.2021