logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett

Nasjonal medielogg

Dagens telefoniløsning ICCS er i ferd med å bli skiftet ut med en ny, programvarebasert løsning (KAK-prosjektet) fra Frequentis, kalt LifeX. Blant annet som en følge av dette har HDO gjennomført en anskaffelse av arvtakeren til dagens lydlogg-løsning.

Bilde av en legevaktsoperatør foran pcskjermer

Parallelt med designfasen til LifeX anskaffes en ny medielogg til landets AMK-sentraler, legevaktsentraler og akutmottak. Tidligere ble denne løsningen kalt lydlogg, men en moderne løsning kan lagre opptak fra flere medier (lyd, video, chat, etc.), derav benevnelsen «medielogg».

Kontrakt på leveranse og vedlikehold av ny medielogg ble underskrevet i desember 2023 med NetNordic Norway. Løsningen som skal leveres er basert på programvaren Voxlog fra det Østerrikske selskapet Voxtronic Austria GmbH. 

Etableringsprosjektet som startes i januar 2024 vil løpe parallelt med KAK-prosjektets implementering av LifeX fra Frequentis. Løsningene skal være ferdig etablert samtidig og utrulling kan derfor foregå sammen med LifeX.

Sist oppdatert 02.01.2024