logo
to blide mennesker som kommuniserer

Prosjekter

Det er stor aktivitet ved HDO og vi har mange spennende prosjekter på gang. Her kan du lese om flere av prosjektene.

Samisk tolketjeneste

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å etablere en nasjonal døgnkontinuerlig tolketjeneste på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.
Bilde av en gruppe mennesker som er med i prosjektet

Kommunikasjon i Akuttmedisinsk Kjede (KAK)

Prosjekt for anskaffelse, etablering og utskiftning av dagens ICCS, til en ny og moderne løsning.
Kommunikasjonsløsning for Akuttmedisinsk Kjede (KAK)
Grafisk illustrasjon for digital kommunikasjon eller noder

Nødnett på tvers av landegrenser

Inter Systems Interface (ISI/NOSE) Tjenesten 'Bruk i Sverige' tatt i bruk i helsetjenesten. Nå kan nødetatene kommunisere på tvers av landegrensene mot Sverige og Finland.
Nødnett på tvers av landegrenser
Bilde av en gruppe mennesker foran ambulanser. Noen i ambulanseklær og noen i dress

​​

Sist oppdatert 17.01.2023