Våre tjenester

HDO har et eier-, drifts- og forvaltningsansvar for alt brukerrelatert utstyr tilknyttet Nødnett i spesialist- og kommunehelsetjenesten. I dette ligger det at HDO har ansvar for kommunikasjonsløsningen som benyttes i alle landets legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler, samt radioterminaler tilknyttet ambulansetjenesten, leger i vakt, sykehus og øvrige kommunale helsetjenester.

Dette ansvaret er gitt til HDO av Helse og omsorgs-departementet på vegne av de 4 regionale helseforetakene.
HDO tilstreber seg å tilby en så god tjeneste som mulig for alle de som benytter Nødnett i Helse.

HDO sine tjenester kan deles opp i fire hovedområder. For å lese mer om disse kan du følge lenkene under.

Kontrollrom

Radio

Teknisk bistand

Bruk av Nødnett på "nye områder"

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.