Våre tjenester

HDO har et eier-, drifts- og forvaltningsansvar for alt brukerrelatert utstyr tilknyttet Nødnett i spesialist- og kommunehelsetjenesten. I dette ligger det at HDO har ansvar for kommunikasjonsløsningen som benyttes i alle landets legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler, samt radioterminaler tilknyttet ambulansetjenesten, leger i vakt, sykehus og øvrige kommunale helsetjenester.

Dette ansvaret er gitt til HDO av Helse og omsorgs-departementet på vegne av de 4 regionale helseforetakene.
HDO tilstreber seg å tilby en så god tjeneste som mulig for alle de som benytter Nødnett i Helse.

HDO sine tjenester kan deles opp i fire hovedområder. For å lese mer om disse kan du følge lenkene under.

Kontrollrom

Radio

Teknisk bistand

Bruk av Nødnett på "nye områder"

Fant du det du lette etter?