logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
En person som holder en mobiltelefon

Bruk av Nødnett på "nye områder"

HDO har samlet erfaringer fra organisasjoner som har benyttet Nødnett på «nye områder». Målsettingen er å dele disse erfaringene med resten av helsetjenesten.

Siden innføringen av Nødnett startet har kommuner og helseforetak benyttet Nødnett på områder som opprinnelig ikke var i fokus for innføringsprosjektet. Det har blant annet blitt testet tett samspill mellom legevakt og hjemmesykepleie, det har vært bruk av Nødnett som internt kommunikasjonsverktøy for hjemmebaserte tjenester samt intern varsling av akutt-team og mye mer. Under finnes ulike produktark som beskriver bruk av Nødnett på andre områder.


Dersom dere ønsker ytterligere informasjon, eventuelt ønsker besøk av HDO for å snakke mer om erfaringer fra eksisterende brukere, samt hvordan din organisasjon kan komme i gang, vennligst send en e-post til kundemottak@hdo.no.

 

Sist oppdatert 08.05.2023