logo Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett
En mann som sitter ved et skrivebord med en datamaskin

Kontrollrom

HDO har et eier-, drifts- og forvaltningsansvar ifht alt brukerrelatert utstyr tilknyttet nødnett i helse. I dette så ligger det at samtlige legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler i Norge benytter ICCS som sin kommunikasjonsløsning ut mot telefoni og nødnett. 

HDO yter drift- og brukerstøtte for alle AMK-sentraler (113), legevaktsentraler(116117) og akuttmottak i Norge. Disse betegnes gjerne som kontrollrom eller kommunikasjonssentraler. Dette utgjør en stor del av HDOs driftsoppgaver, og HDO drifter i 2022 166 kontrollrom.

Et kontrollrom består av en eller flere operatørplasser som brukes til å håndtere telefoni og radiohenvendelser. Ved disse operatørplassene kommuniserer, koordinerer og behandles henvendelser fra publikum og helsepersonell. Dette er en viktig og krevende funksjon for å redde liv og gi befolkningen et godt helsetilbud. 

Staten Norge investert i det nye nødnettet og kontrollromsløsningen som fulgte med dette. Dette har vært et stort løft for helse-Norge, og bidrar til en bedre og tryggere hverdag for pasienter og helsepersonell.

Ved spørsmål tilknyttet kontrollrom kan man henvende seg til kundemottak@hdo.no
Ved feil ta kontakt med HDO drift på vanlig måte.

HDO har opprettet et brukerforum for våre kunder, relatert til tjenestene vi tilbyr. Brukerforumet består av to grupper, radio og kontrollrom. Brukerforum består av representanter valgt ut fra de regionale helseforetakene og kommunerepresentanter koordinert gjennom KS. Brukerforum skal komme med tilbakemeldinger, gi innspill til forbedringer i nødnett knyttet til både kontrollrom og radioterminaler fra et operativt perspektiv. Brukerforum skal også bidra i forhold til å beholde et nasjonalt perspektiv på kommunikasjonsløsningene brukt i helse. HDO setter stor pris på de innspill vi får til forbedring, noe vi tar med oss videre i utviklingen av fremtidens nødnett.

HDO arrangerer årlig en kunde og brukerkonferanse som er åpen for alle HDO sine kunder. På konferansen benyttes det anledning til å informere om tema og nyheter knyttet til nødnett, innlegg fra ulike brukergrupper, informasjon fra HDO og dialog med kunder og brukere. Følg med på nettsiden for mer info!

Ved flere spørsmål tilknyttet brukerforum kan man henvende seg til kundemottak@hdo.no.


For informasjon om hodesett, les her: 

Hodesett

HDO leverer en sentralisert løsning for lydopptak som ivaretar krav satt i Akuttmedisinforskriften. Denne løsningen gir​ kunde mulighet til å selv hente ut aktuelle lydlogger ved behov. I årlig driftskostnad for lydloggløsningen er det inkludert 2 brukertilganger pr kontrollrom.

For bestilling av lydlogg eller brukertilganger for uthenting av lydloggdata ta kontakt på kundemottak@hdo.no.


Siden innføringen av nødnett startet, har kommuner og helseforetak benyttet nødnett på måter som opprinnelig ikke var i fokus for helses innføringsprosjekt. Vi har listet opp ulike måter og gevinster for dette på denne siden​.​


​​

Sist oppdatert 06.01.2023