Kontrollrom

HDO har et eier-, drifts- og forvaltningsansvar ifht alt brukerrelatert utstyr tilknyttet Nødnett i Helse. I dette så ligger det at samtlige legevaktsentraler, akuttmottak og AMK-sentraler i Norge benytter ICCS som sin kommunikasjonsløsning ut mot telefoni og nødnett. 

HDO yter drift- og brukerstøtte for alle AMK-sentraler (113), legevaktsentraler(116117) og akuttmottak i Norge. Disse betegnes gjerne som kontrollrom eller kommunikasjonssentraler. Dette utgjør en stor del av HDOs driftsoppgaver, og HDO drifter i 2021 166 kontrollrom.

Et kontrollrom består av en eller flere operatørplasser som brukes til å håndtere telefoni og radiohenvendelser. Ved disse operatørplassene kommuniserer, koordinerer og behandles henvendelser fra publikum og helsepersonell. Dette er en viktig og krevende funksjon for å redde liv og gi befolkningen et godt helsetilbud. 

Staten Norge investert i det nye Nødnettet og kontrollromsløsningen som fulgte med dette. Dette har vært et stort løft for Helse Norge, og bidrar til en bedre og tryggere hverdag for pasienter og helsepersonell.

Ved spørsmål tilknyttet kontrollrom kan man henvende seg til kundemottak@hdo.no
Ved feil ta kontakt med HDO drift på vanlig måte.

Hva er Nødnett

Lenke til side om Nødnett

Brukerforum

HDO har opprettet et brukerforum for våre kunder, relatert til tjenestene vi tilbyr. Brukerforumet består av to grupper, radio og kontrollrom. Brukerforum består av representanter valgt ut fra de regionale helseforetakene og kommunerepresentanter koordinert gjennom KS.  Brukerforum skal komme med tilbakemeldinger, gi innspill til forbedringer i Nødnett knyttet til både kontrollrom og radioterminaler fra et operativt perspektiv. Brukerforum skal også bidra i forhold til å beholde et nasjonalt perspektiv på kommunikasjonsløsningene brukt i helse. HDO setter stor pris på de innspill vi får til forbedring, noe vi tar med oss videre i utviklingen av fremtidens Nødnett.

HDO arrangerer årlige en årlig kunde og brukerforum konferanse som er åpen for alle HDO sine kunder.  På konferansen benyttes det anledning til å informere om tema og nyheter knyttet til nødnett, innlegg fra ulike brukergrupper, informasjon fra HDO og dialog med kunder og brukere. Følg med på nettsiden for mer info!

Ved flere spørsmål tilknyttet brukerforum kan man henvende seg til kundemottak@hdo.no

Hodesett


HDO sin tidligere rammeavtale relatert til innkjøp av hodesett har løpt ut, og vi er nå i en prosess hvor vi vil vurdere hvorvidt vi skal lyse ut en ny rammeavtale på hodesett, noe vi vil komme tilbake med informasjon om ila av året.

Inntil videre så anbefaler HDO våre kunder å kjøpe hodesett der de har egne avtaler, eller mulighet for innkjøp av hodesett. HDO henviser fortsatt til listen over godkjente hodesett i linken under. Vi er klar over at flere av disse kan ha gått ut av produksjon, men flere har muligens kommet i en ny/oppgradert versjon. HDO anbefaler at alle hodesett dere benytter bør testes ut i form av at de gir en god kvalitet og stabilitet i samarbeid med kommunikasjonsløsningen. Både mot telefoni og radio. Bruk av alle andre hodesett enn de som er godkjent og anbefalt skjer fortsatt på eget ansvar. HDO påberoper seg muligheten til å si at man som kunde må benytte et godkjent hodesett for at vi skal tilby support relatert til lydproblemer. HDO vil så klart bistå så langt det lar seg gjøre, og hjelpe til med det vi kan!

For mer informasjon om anbefalte hodesett og annen informasjon angående hodesett, klikk på linken nedenfor:Hodesett

Lydlogg

HDO leverer en sentralisert løsning for lydopptak som ivaretar krav satt i Akuttmedisinforskriften. Denne løsningen gir kunde mulighet til å selv hente ut aktuelle lydlogger ved behov. I årlig driftskostnad for lydloggløsningen er det inkludert 2 brukertilganger pr kontrollrom.

For bestilling av lydlogg eller brukertilganger for uthenting av lydloggdata ta kontakt på kundemottak@hdo.no

Se her for detaljert beskrivelse av lydloggløsningen

Felles mus og tastatur

HDO har lenge hatt en løsning for felles tastatur og mus for AMK-sentraler. HDO leverer også en løsning som gir mulighet for å bruke felles mus og tastatur til brukere på akuttmottak og legevakt. Se her for detaljer for løsningen: Løsning for felles mus og tastatur

​Belkin-switch som er anbefalt i produktarket er nå utgått, og HDO jobber med å finne en erstatning for denne. ​

Statistikk​


Fant du det du lette etter?